Zapytanie ofertowe nr 16/2019/SAR

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na:

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV
48000000-8
31710000-6
30200000-1
48820000-2
Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1183201 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076)

Termin składania ofert: do 13.06.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Nasi Beneficjenci