Zapytanie ofertowe nr 16/2019/SAR - zmiana w zapytaniu ofertowym

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowy nr 16/2019/SAR Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami.

Aktualizacja zapytania ofertowego w zakresie specyfikacji:

- usunięty parametr dotyczący karty dźwiękowej (str. 3) - zapis usunięty
- zmiana wymagań dotyczący gwarancji i serwisu (pkt. m str. 3) - zmiana zapisów "c) Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS / Firmware / sterowników (dożywotnio)-wykreślono, min. 24 m-ce - wprowadzono.... "

 

W związku z wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert nie zostaje przedłużony. 

Wszelkie informacje zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasi Beneficjenci