Zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 11.04.2018 r. Zapraszamy!

Treść zapytania znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100856

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

Nasi Beneficjenci