Zapytanie ofertowe nr 7/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich.

Podział na zadania:

  1.             Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż
  2.             Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia
  3.             Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci
  4.             Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie3 i/lub zadanie 4).

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179082

Oferty należy składać do dnia 19.04.2019 r. 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Nasi Beneficjenci