Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał  następującego wyboru:

W zakresie zadania 1 (Sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera” – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 29 908,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (Sprzęt precyzyjny fryzjerski – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu)

W zakresie zadania 3 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) ) została wyłoniona oferta firmy Janex Tomasz Pyciak, Wierzbięcice 39, 61-588 Poznań, NIP 7821040820 REGON 30228890. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 3. Data wpływu oferty: 14.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 4 590,00 zł brutto.

 W zakresie zadania 4 (Akcesoria fryzjerskie - wyposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 10 404,80 zł brutto.

W zakresie zadania 5 (Sprzęt dydaktyczny: główki treningowe – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu).

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Nasi Beneficjenci