Zapytanie ofertowe nr 9/AR/2019

Projekt: Akademia Rozwoju

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  Dostarczenie mebli do pracowni  logopedii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39160000-1 Meble szkolne

39161000-8 Meble przedszkolne

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

Zapytanie opublikowane jest:

       •     w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem

           https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1207408

Termin składania ofert: do 30.09.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasi Beneficjenci