Zapytanie ofertowe - organizacja placu zabaw

Projekt: Tygryskowa chatka

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Tygryskowa Chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120, Działanie 6.4. 1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na Adaptację  i dostosowanie pomieszczeń żłobkowych na potrzeby dzieci w ramach zadania:
1 pozycja 9 organizacja placu zabaw

Szczegóły oferty wraz z formularzem ofertowym znajdują się w poniższym załączniku.

Nasi Beneficjenci