Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,

 

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na doposażenie mieszkań w zakresie:

a) Odkurzacz – 9 sztuk,

b) Lodówka – 9 sztuk,

c) Blender – 9 sztuk,

d) Osuszacz powietrza - 9 sztuk,

e) Oczyszczacz powietrza - 9 sztuk,

f)  Czujnik gazu - 4 sztuk,
 

Oferty można składać mailowo do dnia 26.05.2021 roku do godziny 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

 

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Nasi Beneficjenci