aktualności

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

Szanowni Państwo!

informujemy o wznowieniu zapytania ofertowego na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne (poprzedni nr zapytania: 1/2018/GAZ). 

Niniejszym Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

Szanowni Państwo! 

informujemy o wznowieniu zapytania ofertowego na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne (poprzedni nr zapytania: 2/2018/GAZ). 

Niniejszym Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana zapytania nr 3/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

17.01.2018

Szanowni Państwo!

informujemy o wprowadzeniu zmian do zapytania ofertowego nr 3/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Zmiany zostały dokonane z uwagi na aktualny stan dostępności niżej wymienionych pozycji na rynku tj. np.: pozycje są w ograniczonych ilościach w powszechnej dystrybucji lub pozycje nie są aktualnie wydawane lub nastąpiła zmiana oferty producenta i produkt nie jest w ofercie.

Zmiany nie wpływają na dostępność oferty oraz nie zaburzają konkurencji. Zmiany wymagają przedłużenia terminu składania ofert do 22.01.2018 r.

Zmiany dotyczą:

ANULOWANE Zapytania ofertowe nr 1/2018/GAZ oraz 2/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

Szanowni Państwo!

informujemy, że ze względu na konieczność uszczegółowienia zapisów zapytania ofertowego nr 1/2018/GAZ oraz zapytania ofertowego nr 2/2018/GAZ, zapytania te zostały anulowane. 

Zapytania zostaną wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na stronie internetowej www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty lub zapytania, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Strony