Nasze cele statutowe

Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji

Rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej

Realizacja projektów w obszarze oświaty

Realizacja projektów miejskich – „Mieszkania wspomagane - treningowe”

Aktualności

Lokatorzy już w mieszkaniach, czyli...pierwsze koty za płoty

17.08.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze mieszkania wspomagane - treningowe zostały w pełni doposażone i od sierpnia lokale sukcesywnie zajmowane są przez Uczestników projektu.

Czytaj więcej

Komunikat

14.08.2018

Informujemy, że w dniach 16-17 sierpnia 2018 roku Fundacja będzie nieczynna. Zapraszamy od poniedziałku 20 sierpnia br. w godz. 8:00 - 16:00.

Czytaj więcej

Anulowanie zapytania ofertowego nr 3/2018/SAR

14.08.2018
Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju

Zamawiający informuje, że zapytanie nr 3/2018/SAR na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne zostało anulowane.

Czytaj więcej

Realizacja projektu "Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu" zakończona!

13.08.2018

Miło nam poinformować, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu” RPWP.07.01.02-30-0058/15. Projekt był realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. w partnerstwie z Marleną Iskierką SZKOLENIA ADVICE i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja.

Czytaj więcej

Staże zawodowe

13.08.2018
Projekt: Kierunek Aktywność Zawodowa

Z przyjemnością informujemy, że zostały zakończone staże zawodowe dla pierwszej grupy uczestników projektu.

Czytaj więcej

Druga edycja zajęć dla uczniów już od września!

10.08.2018
Projekt: Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

We wrześniu rozpoczynamy 2 edycję zajęć: z zakresu wsparcia ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z zakresu podnoszenia i wyrównania kompetencji językowych uczniów, z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wsparcie w zakresie grupowego doradztwa zawodowo-edukacyjnego i rozwoju postaw asertywnych i kreatywnych dla uczniów gimnazjów, technikum i liceum.

Czytaj więcej

Nasi Beneficjenci