aktualności

Zmiana adresu biura projektu "Rozwiń skrzydła"!

Informujemy, że biuro projektu "Rozwiń skrzydła" zmieniło SIEDZIBĘ. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nowego biura projektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 200 w Zielonej Górze, wszelkie formy wsparcia indywidualnego (np. doradztwo zawodowe czy pośrednictwo pracy) realizowane będą w pok. 200 A.

Korespondencję prosimy kierować odtąd  pod adres:

             Biuro Projektu

             ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200)

             65-034 Zielona Góra

Uwaga w załącznikach znajdują się zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne.

Załączniki:

Przygotowanie mieszkań do projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań"

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że aktualnie jesteśmy na etapie poszukiwania i wyboru mieszkań do projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe", które będziemy w stanie dostosować do potrzeb grupy docelowej. Po dokonaniu wyboru 9 lokali mieszkalnych nastąpi szczegółowe określenie potrzeb i zakresu remontów niezbędnych do przeprowadzenia w mieszkaniach. Część mieszkań wymaga np. położenia wykładzin, malowania, położenia ścianek działowych czy też płytek w łazienkach. Dodatkowo pokoje dla uczestników zostaną częściowo umeblowane (stoły, kanapy, biurka), a kilka mieszkań zostanie wyposażone w materiały i zabawki edukacyjne dla dzieci: gry planszowe, klocki, materiały plastyczne (farbki, kredki, pisaki, bloki rysunkowe itd.).

Wstępnie wybraliśmy już 6 mieszkań i szukamy kolejnych. Oto kilka przykładowych zdjęć mieszkań, które już oglądaliśmy.

Spotkanie dotyczące uczestników projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań"

7 marca br. w Urzędzie Miasta Poznań odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji, które działają na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Na spotkaniu przedstawiono ogólne informacje na temat projektu: "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań" oraz określono grupę docelową projektu.

Poruszono kwestie doboru uczestników do projektu oraz określono ścieżkę, którą każdy z uczestników musi przebyć, by ukończyć projekt. Zaprezentowano także formy wsparcia zaplanowane dla określonej grupy uczestników projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji takich jak: Monar, Caritas, Pogotowie Opiekuńcze oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Poznań.

"Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań" - ruszamy z nowym projektem!

UWAGA! Nowy projekt!

Miło nam poinformować, że w partnerstwie z Miastem Poznań rozpoczęliśmy realizację projektu miejskiego „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osobom tym zostanie zapewniony na okres 6 miesięcy pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w czasie realizacji projektu.

Fundacja Partnerem projektu "Wielkopolski Patent na Biznes"

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego została Partnerem projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" realizowanego przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Atletycznej 6.

Projekt ma na celu wsparcie 45 osób (27 kobiet i 18 mężczyzn), bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, z obszaru województwa wielkopolskiego, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach działań projektu będą prowadzone m.in. szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe, możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej (dla 36 osób w wysokości 25 300,00 z) oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 500,00 zł/mc przez okres 12 miesięcy.

Strony