Fundacja Partnerem projektu "Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy"

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego wraz z Gminą Pniewy pełnią rolę Partnerów projektu nr RPWP.08.01.02-30-0131/17 „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy”. W projekcie realizowanym od 30 września 2018 roku przez Fundację Dar Edukacji biorą udział:  Szkoła Podstawowa w Chełmnie, Szkoła Podstawowa w Nojewie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach oraz Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach (Liceum Ogólnokształcące). Realizacja projektu zakończy się z dniem 30 lipca 2020 roku.

Celem  projektu jest podniesienie jakości kształcenia w wyżej wymienionych Szkołach poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (łącznie dla 760 osób ), doposażenie i stworzenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i studiami podyplomowymi 18 nauczycieli w okresie od 30.09.2018 r. do 30.07.2020 r.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie projektu:

http://daredukacji.pl/akademia-kompetencji-kluczowych-w-gminie-pniewy/

Nasi Beneficjenci