Nasze cele statutowe

Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji

Rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej

Realizacja projektów w obszarze oświaty

Realizacja projektów miejskich – „Mieszkania wspomagane - treningowe”

Aktualności

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

22.05.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) dla uczestników projektu lub personelu projektu.

Czytaj więcej

Paczki żywnościowe podczas epidemii

07.05.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Jak w każdej sytuacji kryzysowej, tak i podczas epidemii, w najtrudniejszej sytuacji są osoby, które i tak mają w życiu „pod górkę”.

Czytaj więcej

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

04.05.2020

Chcesz skorzystać z kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje, ale nie wiesz jak się posługiwać Bazą Usług Rozwojowych? Skorzystaj z darmowego szkolenia: http://warp.org.pl/webinarium-pt-baza-uslug-rozwojowych-szansa-na-wzrost-kompetencji-dofinansowane-kursy-szkolenia-studia-%E2%80%A8/

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

24.04.2020

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację paczek żywnościowych.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie rekrutacji

16.04.2020

Fundacja rozpoczyna realizację projektu "Usługi rozwojowe w podregionie pilskim" w ramach którego można zdobyć kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy. Szczegóły w zakładce: https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe-w-podregionie-pilskim. Zapraszamy!

Czytaj więcej

Regulamin COVID 19

09.04.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo, Z uwagi na obecną sytuacje zagrożenia epidemicznego, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie specjalnego regulaminu obowiązującego w czasie epidemii COVID – 19

Czytaj więcej

Nasi Beneficjenci