Nasze cele statutowe

Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji

Rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej

Realizacja projektów w obszarze oświaty

Realizacja projektów miejskich – „Mieszkania wspomagane - treningowe”

Aktualności

Poszukujemy osób do pracy!

19.02.2019

W związku z dynamicznym rozwojem naszej Fundacji aktualnie poszukujemy osób na stanowiska: Opiekun mieszkań (do projektu Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań) oraz osób do pracy w nowo powstającym żłobku w Poznaniu.

Czytaj więcej

Kończymy I edycję wsparcia w Mieszkaniach wspomaganych - treningowych

12.02.2019
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Pierwsza edycja wsparcia w Mieszkaniach wspomaganych - treningowych w Mieście Poznań dobiega końca. Nasi uczestnicy korzystali z różnych treningów min. treningu higieny, kulinarnego, praktycznego, ze wsparcia opiekunów mieszkań, pracowników socjalnych, ale także z usług terapeutycznych oraz prawniczych.

Czytaj więcej

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli

08.02.2019
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Informujemy, że zaplanowane zostało dodatkowe szkolenie dla kadry nauczycielskiej Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie. Temat szkolenia: TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA

Czytaj więcej

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników projektu

07.02.2019
Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

Niniejszym w załącznikach zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”: uczniom/ uczennicom oraz nauczycielom/ nauczycielkom szkół objętych wsparciem.

Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie

24.01.2019

W dniu dzisiejszym zmarł nasz przyjaciel Bartosz Witkowski Prezes Zarządu Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego.
Cześć Jego pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 30 stycznia br. o godz. 10:40 na Cmentarzu komunalnym nr 1 Miłostowo, ul. Warszawska w Poznaniu.

Czytaj więcej

Realizujemy kursy zwiększające kompetencje zawodowe uczniów

14.01.2019
Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

W Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie rozpoczęły się kursy zwiększające kompetencje zawodowe uczniów. W okresie 23.11-23.12.2018 zostało zrealizowane szkolenie z obsługi dronu - kurs UAVO, w którym wzięło udział 21 uczniów i uczennic.

Czytaj więcej

Nasi Beneficjenci