Kolejny projekt "mieszkaniowy" przed nami!

Miło nam poinformować, że projekt Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

(http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/documents/3644817/0/180810%20_921...)

Celem projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony 6-miesięczny pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od marca 2019 do sierpnia 2021.

O podpisaniu umowy, przystąpieniu do realizacji projektu i jego szczegółach poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Nasi Beneficjenci