„Lepsze życie zawodowe!” szansą dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Miło nam poinformować, że w dniu 1 października 2018 roku Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu nr RPWP.06.02.00-30-0012/17 „Lepsze życie zawodowe!”. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 100 (50 K i 50 M) osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat, w tym osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 1.09.2018 - 31.10.2019r., m.in. poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 30 uczestników, w ramach zawodów deficytowych dla regionu a także zwiększenie ich aktywności na rynku pracy i poziomu zatrudnienia.

O rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu „Lepsze życie zawodowe!” poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Nasi Beneficjenci