„Pomocna dłoń…” - nowy projekt przed nami!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 października 2018 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowane projektu nr RPWP.07.02.02-30-0086/17 „Pomocna dłoń - usługi opiekuńcze i teleopiekuńcze w Gminie Lisków i Gminie Opatówek”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc usług opiekuńczych i teleopieki na obszarze Gminy Lisków i Gminy Opatówek w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2019 poprzez objęcie wsparciem w ramach projektu 70(42K28M) osób niesamodzielnych - wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach usług teleopieki (50 osób) i usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (70 osób).

 Na stronie projektu na bieżąco będziemy zamieszczać informacje na temat jego realizacji.

Zachęcamy do śledzenia!

Nasi Beneficjenci