Zakończenie procedury odwoławczej - projekt "Patent na biznes"

Szanowni Państwo,

Informujemy, że po zakończonej procedurze ODWOŁAWCZEJ została ogłoszona lista wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Patent na Biznes” złożonych do dnia 09.03.2018 r. (IV tura ocen). Szczegóły publikujemy na stronie projektu http://www.firs.org.pl/patent-na-biznes

Zapraszamy!

Nasi Beneficjenci