Czas dla zawodowców


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Zakończenie realizacji projektu "Czas dla zawodowców"

28.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że realizacja projektu „Czas dla zawodowców” dobiega końca.

Ostatnimi działaniami w ramach projektu były realizowane w okresie wakacyjnym staże zawodowe dla jego uczestników. Stażyści mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współpracę podjęto z takimi firmami jak Exide Technologies S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Fortec Sp. z o.o z siedzibą w Strykowie. Pracodawcy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat młodzieży uczęszczającej na staże zawodowe. Część  z nich dostrzega wręcz realne szanse na podjęcie zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

Trwająca 2 lata współpraca Fundacji z Zespołem Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu zaowocowała, głównie dzięki zaangażowaniu samych uczniów, podniesieniem ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Trzymamy kciuki za dalszą ścieżkę kariery zawodowej wszystkich uczestników projektu!

Egzamin na uprawnienia SEP

25.04.2018

Kolejny egzamin na uprawnienia SEP do 1kV za nami. Miło nam ogłosić, że wszyscy uczestniczy, którzy przystąpili do egzaminu zdali go z wynikiem pozytywnym.

Egzamin dla ostatniej grupy planowany jest na 7.05.br – trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

 

Pierwszy egzamin za nami

12.03.2018

Miło nam poinformowac, że pierwszy egzamin na uprawnienia elektryczne 1kV przeprowadzony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich wypadł imponująco. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Kurs na uprawnienia elektryczne SEP

15.01.2018

Informujemy, że trwają przygotowania do Kursu na uprawnienia elektryczne SEP. Realizację zadania rozpoczynamy już w lutym.

Kurs na uprawnienia elektryczne SEP

15.01.2018

Informujemy, że trwają przygotowania do Kursu na uprawnienia elektryczne SEP. Realizację zadania rozpoczynamy już w lutym.

Prace naszych uczniów - cd.

11.12.2017

A oto kolejne prace przygotowane przez naszych Informatyków. Skrzypce, wersja robocza i efekt końcowy. Piękne! i uwaga...grają jak prawdziwe! Takie rzeczy nas cieszą :) Wielkie brawa!
 

Prace naszych uczniów

23.10.2017

Tym trzeba się pochwalić ;) poniżej prezentujemy efekt pracy naszych uczniów. Wielkie brawa za wytrwałość i ciężką pracę!

Rozpoczynamy warsztaty informatyczne

11.09.2017

Po  przerwie czas wrócić do zajęć :)

Kolejne 3 grupy rozpoczynają zajęcia w ramach warsztatów informatycznych. Uczniowie w ramach zajęć będą tworzyć obudowę do komputera korzystając z druku 3D. Drukarka została zakupiona na potrzeby projektu ze środków finansowanych przez Unię Europejską.

W ramach warsztatów elektronicznych grupa 2 odbyła ostatnie spotkanie. Tym samym zakończyliśmy realizację zadania.

Zakończenie realizacji warsztatów i kursów

19.06.2017

Informujemy, że zakończyliśmy realizację warsztatow elektronicznych (grupa 1 i grupa 3 zakończyły realizację zadania), warsztatów elektrycznych (grupa 1, 2 i 3 zakończyły realizację zadania), a także kursy BHP/PPOŻ i pierwszej pomocy.

Spotykamy się po przerwie letniej :)

Zakończenie realizacji doradztwa zawodowego

16.01.2017

Informujemy, że zakończyliśmy realizację doradztwa grupowego. Jeszcze kilku uczestników odbywa wsparcie indywidualne z doradcą zawodowym. Rozpoczynamy też przygotowania do warsztatów informatycznych, elektrycznych, elektronicznych oraz kursu BHP/PPOŻ i pierwszej pomocy.

Spotkania z doradcami zawodowymi

14.11.2016

Uwaga! Zaczynamy spotkania z Doradcami zawodowymi. W ramach form wsparcia rozpoczynamy zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe z Uczestnikami Projektu.

Zakres wsparcia dostosowano do potrzeb młodzieży.

czas dla zawodowców - opis projektu

12.10.2016

Projekt „Czas dla Zawodowców” jest realizowany w partnerstwie z Miastem Poznań

Projekt jest realizowany od 02.09.2016 do 31.08.2018 roku w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i zdolności do zatrudnienia wśród 154 uczniów (151 M i 3K) w Technikum Elektryczno-Elektronicznym w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, poprzez wysokiej jakości doradztwo zawodowo – edukacyjne, warsztaty, i szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe oraz nawiązanie ścisłej współpracy z wielkopolskimi pracodawcami ze SSE w okresie od 02.09.2016 do 31.08.2016 r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowo-edukacyjne: zajęcia grupowe , zajęcia indywidualne
  • Kurs podstawowy BHP/PPOŻ/|Pierwszej Pomocy w kontekście pracy elektryka, elektronika i zawodów informatycznych:
  • Warsztaty informatyczne:
  • Warsztaty elektroniczne:
  • Warsztaty elektryczne:
  • Staże wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów technikum, realizowane w okresie wakacyjnym
  • Kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1kV: Kurs zakończy się egzaminem, dającym uprawnienia elektryczne.

Jeśli jesteś uczniem Technikum Elektryczno-Elektronicznym w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu i chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zgłoś się do nas!

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
e-mail: czasdlazawodowcow@firs.org.pl

telefonicznie: 61 642 94 46.

Biuro projektu:
ul. Hoża 1

60-591 Poznań

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb konkursowy, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu: 916 413,49 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 824 772,14 zł