Patent na Biznes

Archiwum (projekt zakończony)

Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zakończenie procedury odwoławczej - listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji w ramach IV tury „Patent na Biznes”

09.04.2018

Wraz Z ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ w załączeniu publikujemy listę wniosków rekomendowanych DO DOFINASOWANIA PO ODWOŁANIACH w ramach projektu „Patent na Biznes” złożonych do dnia 09.03.2018 r. (IV tura ocen).

I

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne są dokumenty zgodnie z informacją opublikowaną 26.04.2108 r.

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

29.03.2018

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY NEGOCJACJI

Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji

w ramach IV tury „PATENT NA BIZNES”

Wraz Z ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY NEGOCJACJI i WYJAŚNIENIEACH poniżej w linku publikujemy listę wniosków rekomendowanych DO DOFINASOWANIA PO NEGOCJACJACH w ramach projektu „PATENT NA BIZNES” złożonych do dnia 09.03.2018 r. (IV tura ocen).

Jednocześnie informujemy, że w związku z trwającą procedurą ODWOŁAWCZĄ, ostateczna lista wniosków po ODWOŁANIACH zostanie opublikowana najpóźniej do 13.04.2018 r.

Zakończenie procedury oceny - listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji

26.03.2018

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY OCENY

Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji

w ramach IV tury „PATENT NA BIZNES”

W załączeniu publikujemy listę wniosków nierekomendowanych i rekomendowanych do dofinansowania (które otrzymały min. 60 % punktów w poszczególnych kategoriach i 60 % punktów ogółem na etapie procedury oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) w ramach projektu „Patent na Biznes” złożonych do dnia 09.03.2018 r. (IV tura ocen).

I

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych w ramach 85% alokacji do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinansowanie niezbędne jest:

1. Założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) - wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, 

2. Założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagana informacja o numerze rachunku bankowego - załącznik - informacja o rachunku bankowym

3. Dostarczenie zabezpieczenie umowy w sposobów wskazanych w regulaminie - załącznik - weksel wraz z oświadczeniem małżonka w przypadku wspólnoty - załącznik - oświadczenie współmałżonka

4. Dostarczenie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik

5. Dostarczenie oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik

6. Dostarczenie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - załącznik

Zgodnie z zapisami §7 pkt.44 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBORCZOŚCI, termin na założenie działalności gospodarczej do 06.04.2018 r. (włącznie).

II

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych w ramach 15% alokacji do dofinasowania informujemy, iż podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe nastąpi po zakończeniu procedury odwoławczej i publikacji ostatecznej listy po NEGOCJACJACH I ODWOŁANICH.

 

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

 

 

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY NEGOCJACJI Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji w ramach IV tury „PATENT NA BIZNES”

15.02.2018

W załączeniu Z ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY NEGOCJACJI publikujemy listę wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych DO DOFINASOWANIA PO NEGOCJACJACH w ramach projektu „PATENT NA BIZNES” złożonych do dnia 10.01.2018 r. (III tura ocen).

I

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne jest:

1. Założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) - wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, 

2. Założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagana informacja o numerze rachunku bankowego

3. Dostarczenie zabezpieczenie umowy w sposobów wskazanych w regulaminie wraz z oświadczeniem małżonka w przypadku wspólnoty.

4. Dostarczenie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Dostarczenie oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6. Dostarczenie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

 

Zgodnie z zapisami §7 pkt.44 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBORCZOŚCI, termin na założenie działalności gospodarczej do 14.02.2018 r. (włącznie).

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Po negocjajcjach_Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania 

Szkolenia w Legnicy

09.02.2018

Informujemy, że w dniach 12-16.02.2018 r. w godzinach 09:00-17:00 w Legnicy (ul. Piastowska 20) odbywają się szkolenia z podstaw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia zorganizowane są dla 19 Uczestników/czek Projektu, którzy zostali zakwalifikowani w ramach ostatniej tury rekrutacji. Po zakończonym bloku szkoleń grupowych, Uczestnicy/czki rozpoczną cykl konsultacji indywidualnych z zakresu Biznesplanu.

Zakończenie procedury odwoławczej - Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji w ramach II tury projektu "Patent na Biznes"

28.12.2017

Wraz w ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ w załączeniu publikujemy listę wniosków rekomendowanych DO DOFINASOWANIA PO ODWOŁANIACH w ramach projektu „Patent na Biznes” złożonych do dnia 15.10.2017 r. (II tura ocen).

I

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne są dokumenty zgodnie z informacją opublikowaną 4.12.2107 r.

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Załącznik - Po negocjacjach_Lista wniosków rekomendowanych do dofinasowania

Zakończenie procedury odwoławczej - Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji w ramach II tury projektu "Patent na Biznes"

28.12.2017

Wraz w ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ w załączeniu publikujemy listę wniosków rekomendowanych DO DOFINASOWANIA PO ODWOŁANIACH w ramach projektu „Patent na Biznes” złożonych do dnia 15.10.2017 r. (II tura ocen).

I

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne są dokumenty zgodnie z informacją opublikowaną 4.12.2107 r.

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Załącznik - Po negocjacjach_Lista wniosków rekomendowanych do dofinasowania

Informacja o zakończeniu rekrutacji

20.12.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, że alokacja miejsc rekrutacyjnych w ramach projektu „Patent na Biznes” zbliża się do wyczerpania.

W związku z powyższym, REKRUTACJA zostanie zamknięta w dniu 28.12.2017 r. o godz. 13:00.

Zapraszamy do przesyłania formularzy rekrutacyjnych w podanym terminie w formie elektronicznej (poczta e-mail) lub osobiście/listownie (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zakończenie negocjacji - listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji

20.12.2017

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY NEGOCJACJI

Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji

w ramach II tury „Patent na Biznes”

 Wraz z ZAKOŃCZENIEM NEGOCJACJI w załączniku publikujemy listę wniosków rekomendowanych DO DOFINASOWANIA PO NEGOCJACJACH w ramach projektu „Patent na Biznes” złożonych do dnia 15.10.2017 r. (II tura ocen).

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne są dokumenty zgodnie z informacją opublikowaną w dniu 4.12.2107 r.

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Załącznik: Po negocjacjach_Lista wniosków rekomendowanych do dofinasowania

 

Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji w ramach II tury „Patent na Biznes”

05.12.2017

W załączeniu publikujemy listę wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania, które otrzymały min. 60 % punktów w poszczególnych kategoriach i 60 % punktów ogółem na etapie procedury oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Patent na Biznes” złożonych do dnia 15.10.2017 r. (II tura ocen).

I.

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne jest:

1. Założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) - wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, 

2. Założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagana informacja o numerze rachunku bankowego (plik podlinkowany załącznik 13)

3. Dostarczenie zabezpieczenia umowy w sposób wskazany w regulaminie - (załącznik poniżej) wraz z oświadczeniem współmałżonka w przypadku wspólnoty (załącznik poniżej)

Załącznik - zabezpieczenie umowy - weksel

Załącznik - oświadczenie współmałżonka

4. Dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik poniżej)

Załącznik - harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Dostarczenie oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik w załączniku)

Załącznik - formularz informacji_pomoc de minimis

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Załącznik - Lista wniosków rekomendowanych do dofinasowania. 

Osoby, których Biznesplany podlegają procedurze negocjacji zostaną indywidualnie zaproszone w celu uzgodnienia zmian.

II.

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków NIErekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż Zgodnie z zapisami z §7 pkt. od 40 do 43-  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przysługuje procedura odwoławcza opisana w regulaminie.

Załącznik - Lista wniosków NIErekomendowanych do dofinasowania. 

 

Harmonogram szkoleń oraz doradztwa w zakresie biznesplanu.

11.10.2017

Informujemy, że w dniach 13-20.10.2017 r. w godzinach 09:30-17:30 we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 1-2 (Restauracja Złoty Pies),

odbędą się szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla kolejnej grupy Uczestników projektu „Patent na Biznes”.

Jednocześnie w dniu 19.10.2017 do 15.11.2017 rozpoczniemy pierwsze spotkania w ramach konsultacji w zakresie Biznesplanów planowanych do uruchomienia działalności gospodarczej. Konsultacje zorganizowane będą dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, którzy zostali zakwalifikowani w ramach II tury rekrutacji.

wyniki rekrutacji

11.10.2017

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu "Patent na biznesw ramach kolejnego naboru grup szkoleniowych:

W ramach II tury rekrutacji:

- wpłynęły 24 formularze zgłoszeniowych;

- do etapu II rekrutacji przystąpiły 22 osoby;

- poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 22 kandydatów;

- do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 22 uczestników: 9 Kobiet, 13 Mężczyzn 

Zapraszamy do zapoznania się z listami (oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! POWODZENIA W ROZWIJANIU PATENTU NA BIZNESU! 

lista - kobiety

lista - mężczyźni

 

ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

26.09.2017

UWAGA! UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

OD 25.09.2019 r. zapraszamy do nowej siedziby BIURA PROJEKTU

przy ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław.

Znajdziecie nasz Państwo w budynku szkoły, na II piętrze w pok. 26.

Nasze numery telefonów pozostają bez zmian

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Zapraszamy do składania dokumentów, termin rozpoczęcia wsparcia dla kolejnej grupy uczestników projektu (min. 10 osób) został zaplanowany na 20.07.2017 r.

26.06.2017

Informujemy, że w związku ze wolnymi miejscami dla osób kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu, nabór do projektu został wznowiony i będzie trwał do momentu wpłynięcia odpowiedniej ilości zgłoszeń (min. 120% aktualnie dostępnej alokacji). Termin zamknięcia rekrutacji zostanie ogłoszony min. 10 dni przed planowanym upływem. Poszczególne etapy w ramach rekrutacji będą organizowane na bieżąco, zgodnie z zapisami Regulaminu. 

Wznowiona rekrutacja

13.05.2017
Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach kolejnej tury rekrutacji  został wznowiony.  
 
Zapraszamy do składania dokumentów, termin najbliższego zamknięcia rekrutacji to 31.05.2017 r.

Lista wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji w ramach I tury „Patent na Biznes”

04.05.2017

W załączeniu publikujemy listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz wniosków ocenionych negatywnie, ze względu na nieosiągnięcie limitu 60 % punktów w poszczególnych kategoriach i 60 % punktów ogółem. (§7 pkt.32  REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBORCZOŚCI).

Uczestnikom zakwalifikowanym do listy oceny negatywnej przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy patentnabiznes@firs.org.pl, a także w wersji papierowej na adres biura projektu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o negatywnej ocenie- zgodnie z procedurą odwoławczą (§7 pkt.40  REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBORCZOŚCI). Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ponowna lista rankingowa po odwołaniach.

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne jest:

1. Założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) - wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, 

2. Założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagana informacja o numerze rachunku bankowego 

3. Dostarczenie zabezpieczenie umowy w sposobów wskazanych w regulaminie- (plik podlinkowany załącznik 15) wraz z oświadczeniem małżonka w przypadku wspólnoty 

4. Dostarczenie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Dostarczenie oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 795 076 469. Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Lista wniosków rekomendowanych do dofinasowania.

Lista wniosków nierekomendowanych do dofinasowania.

aktualizacja regulaminu

04.04.2017

Informujemy, że w związku z doprecyzowaniem zapisów z REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, nastąpiła aktualizacja zapisów §7 pkt. 9 oraz 20. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym dokumentem,

REGULAMIN

Przedłużona rekrutacja - masz jeszcze szanse się zapisać

03.04.2017

Informujemy, ze rekrutacja w ramach II tury zostaje przedłużona do dnia 20.04.2017 r.

zapisz się!

Doradztwo 1. i 2. grupa

30.03.2017

Informujemy, że w dniach 30-31.03.2017 r. w godzinach 09:00-19:00 w Wałbrzychu (WSPiZ) odbywają się konsultacje  w zakresie Biznesplanów planowanych do uruchomienia działalności gospodarczej. Konsultacje zorganizowane są dla 20 Uczestników/czek Projektu, którzy zostali zakwalifikowani w ramach I tury rekrutacji.

Lista rankingowa - I tura rekrutacji

07.03.2017

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu "PATENT NA BIZNES" w ramach I tury : 16.11.2016- 15.02.2017 r.

W ramach I tury rekrutacji:

- wpłynęły 23 formularze zgłoszeniowe, wszystkie spełniający formalne wymogi.

- do etapu II rekrutacji przystąpiły 21 osoby, 2 zrezygnowały z dalszego procesu rekrutacji;

- poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 21 kandydatów;

- do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 20 uczestników : 4 Kobiety, 16 Mężczyzn , 1 osoba zrezygnowała po II etapie rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! PATENTU NA WŁASNY BIZNES! 

Rusza druga tura rekrutacji!

20.02.2017

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy II turę rekrutacji! Wszystkich posiadających patent na nowy biznes, zachęcamy do zgłoszenia się do naszego projektu!

Rekrutacja w ramach II tury trwa od 28.02.2017 r. do 31.03.2017 r.

Polecamy!

Dokumenty rekrutacyjne:

- REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- podlinkowane do dokumentu

Formularz rekrutacyjny- podlinkowany do dokumentu

Zakończenie rekrutacji do I tury

20.02.2017

W związku z zakończeniem I tury rekrutacji, miło nam poinformować, że w dniu 24.02.2017 r. zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do projektu w ramach pierwszej tury rekrutacji.

ulotka

30.01.2017

wciąż można zgłosić się do 1. edycji rekrutacji

21.12.2016

Informujemy, że zakończenie naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach I edycji rekrutacji zostaje przedłużone do 15.02.2017 r.

wciąż można zgłosić się do 1. naboru

dokumenty rekrutacyjne dostępne są powyżej - nie czekaj - zgłoś się już dziś!

Zmiana regulaminu

12.12.2016

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Patent na Biznes" została podzielona na III edycje, w każdej edycji zapewniamy po 20 miejsc dla Uczestników Projektu.

Zakończenie naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach I edycji rekrutacji zostaje przedłużone do 20.12.2016 r.

W związku ze zmianami nastąpiła, w dniu 5.12.2016 r.,  aktualizacja zapisów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedłużona rekrutacja - masz jeszcze szanse się zapisać

01.12.2016

W związku z dotychczasowym przebiegiem procesu rekrutacji Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego przedłuża czas na złożenie formularzy rekrutacyjnych do projektu "Patent Na Biznes".

Dokumenty można składać do biura projektu w formie papierowej lub drogą mailową do 15.12.2016 r.!

Pozdrawiam zespół Biura projektów FIRS we Wrocławiu.

Dokumenty Rekrutacyjne - Patent na Biznes!

31.10.2016

Informujemy, że zgodnie z §3 pkt 3 "REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Patent na Biznes”.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 16.11.2016 r.-30.11.2016 r.

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE należy odstręczyć do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres. Ul. Złotostocki 21 A Wrocław, lub pocztą e-mail  (w formie podpisanego skanu) na adres

.

Za datę rejestracji formularza uznaje się datę wpływu dokumentu do biura projektu.

Pliki do pobrania:

Opis Projektu - Patent na Biznes

18.10.2016

Projekt „Patent na biznes” oferuje:

 • Szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Dotacje w wysokości 22.000 zł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1000 zł/mc przez 8 miesięcy!!!!!

Celem projektu jest: Aktywizacja zawodowa 60 (36K/24M) osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z powiatów: wołowskiego, górowskiego, legnickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ( bez miasta Jelenia Góra), lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych), ząbkowickiego, w okresie 01.09.2016 -30.06.2018 r.

Projekt skierowany jest do 60 osób (udzielone zostaną 49 dotacjebezrobotnych i nieaktywnych zawodowo od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia) zamieszkujących (trwale lub tymczasowo) na terenie jednego z poniższych powiatów województwa dolnośląskiego:

 • wołowskiego,
 • górowskiego,
 • legnickiego,
 • jaworskiego,
 • jeleniogórskiego ( bez miasta Jelenia Góra),
 • lwóweckiego,
 • lubańskiego,
 • złotoryjskiego,
 • dzierżoniowskiego,
 • kłodzkiego,
 • wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych),
 • ząbkowickiego

Jeśli masz pomysł na działalność swoich marzeń!!!! Zgłoś się już dziś!

DOKUMNETY REKRUTACYJNE BĘDĄ DOSTĘPNE WKRÓTCE!

 

Okres realizacji 01.09.2016 – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 1 984 937,57 zł.

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu

Planowane efekty:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez 60 osób,
 • założenie 49 działalności gospodarczych,
 • redukcja bezrobocia w regionie.

Harmonogram:

 1. Rekrutacja: wrzesień-październik 2016 r., 
 2. wsparcie szkoleniowo-doradcze: listopad- grudzień 2016 r., 
 3. procedura wyboru wniosków do udzielenie dotacji oraz otwarcie działalności gospodarczych: styczeń - luty 2017 r.

Biuro projektu:

ul. Złotostocka 21 A, 50-511 Wrocław

tel: 794 587 136
e-mail: patentnabiznes@firs.org.pl

Projekt „Patent na biznes!”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

na lata  2014 – 2020.