Wsparcie w nagłej potrzebie


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego pragnie poinformować, iż korzysta ze wsparcia w ramach zadania „Wsparcie w nagłej potrzebie”.
Zadnie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2021. Celem „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Wniosek o numerze 38227-2 został złożony przez Fundację Inicjowania Społecznego do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a następnie rekomendowany do dofinansowania.
Po podpisaniu umowy a tym samym przyznaniu Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu środków w wysokości 7900 tyś. zł. przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie beneficjent zakupił sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystywany przez pracowników Fundacji do realizacji celów statutowych oraz pomoże w realizacji bieżących przedsięwzięć o charakterze społecznym, których podjął się beneficjent.
Jednocześnie jako organizacja, która skorzystała ze wsparcia w ramach: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018-2030 - Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2021, pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania informacji na temat „Programu Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030"- Szczegółowe informację na temat sposobu uzyskania wsparcia oraz priorytetów znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/.