Ambitna Młodzież

Archiwum (projekt zakończony)

Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

26.09.2017

UWAGA! UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

OD 25.09.2019 r. zapraszamy do nowej siedziby BIURA PROJEKTU

przy ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław.

Znajdziecie nasz Państwo w budynku szkoły, na II piętrze w pok. 26.

Nasze numery telefonów pozostają bez zmian

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

nowy kurs zawodowy

08.08.2017
Miło nam poinformować, że 04.08.2017 w Górze dla uczestników projektu "Ambitna Młodzież" uruchomiliśmy kurs zawodowy "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG". Mamy nadzieję, że wszyscy nasi kursanci nabędą kwalifikacje zawodowe i już wkrótce rozpoczą staże u wybranych pracodawców.
 

Grafik gr.VII

28.06.2017
Przedstawiamy grafik na doradztwo zawodowe i psychologiczne dla grupy VII. 
W razie zmian w harmonogramie wsparcia będziemy informować na bieżąco. 
 

Grafik Doradztwa

13.05.2017

Grafik Doradztwa

28.03.2017

Szanowni Państwo,

publikujemy grafiki doradztwa dla grupy: piątej

Grafik doradztwa grupowego dla GR III i IV

25.11.2016

Przedstawiamy grafik na doradztwo zawodowe i psychologiczne dla grup III (tu) i IV (tu). Grafik będzie aktualizowany na bieżąco. 

 

Aktualizacja grafiku

14.09.2016

W załączeniu grafik doradztwa indywidualnego. Grafik może ulec zmianie, ponieważ jest dopasowywany na bieżąco do potrzeb Uczestników/czek projektu. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

KLIKNIJ TU

Grafik doradztwa

12.09.2016

Przedstawiamy grafik na doradztwo zawodowe i psychologiczne dla pierwszych dwóch grup. Grafik będzie aktualizowany na bieżąco. 

KLIKNIJ TU,

Opis projektu - Ambitna Młodzież

18.03.2016

Projekt „ Ambitna Młodzież” oferuje:

INDYWIDUALNĄ I KOMPLEKSOWĄ POMOC:

- DORADZTWO: identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;

- SZKOLENIA ZAWODOWE: podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, z uwzględnieniem specyfikacji oraz perspektywy lokalnego rynku pracy;

- STAŻE i PRAKTYKI : 3 miesięczne płatne staże (1307,78 zł netto miesięcznie) praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich i Polskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz wsparcie w postaci dofinansowania kosztów dojazdy na staż/praktykę;

- POŚREDNICTWO PRACY: kompleksowe i indywidualne wsparcie w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby i poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. 

Jeśli spełniasz warunki:
- mieszkasz na terenie jednego z powiatów:

  • lwóweckiego,
  • kłodzkiego,
  • złotoryjskiego,
  • wałbrzyskiego

- masz 15-24 lata,
- nie masz pracy, nie uczestniczysz w szkoleniu lub nie uczysz się w trybie dziennym,

aplikuj niezwłocznie!

wyślij zgłoszenie na adres: ambitnamlodziez(at)firs.org.pl lub zgłoś się do biura projektu przy

ul. Złotostocka 21a 50-511 Wrocław, tel. 794-587-136.

 

Zapraszamy również osoby niepełnosprawne (zajęcia przystosowane do osób z niepełnosprawnościami) oraz mieszkańców obszarów wiejskich (dla wszystkich przewidziane są zwroty kosztów dojazdu na zajęcia).

Miejsca w projekcie ograniczone!

Realizatorzy: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Fundacja Inicjatywa Kapitału Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

 

Wartość projektu: 932 279,32 zł.

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85 % wartości projektu

Planowane efekty:

- 70 uczestników objętych wsparciem doradczym;
- 70 uczestników objętych szkoleniami zawodowymi ;
- 49 uczestników, którzy ukończą staż zawodowy;
- minimum 31 uczestników, którzy uzyskają zatrudnienie w konsekwencji otrzymanego wsparcia.

Harmonogram:

a) Rekrutacja: ciągła do grudnia 2016 r.
b) wsparcie szkoleniowo-doradcze: od września 2016 r.
c) staże zawodowe i pośrednictwo pracy: od października 2016 r. 

Nasi Beneficjenci