Harmonogram wsparcia dla nauczycieli

Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Informujemy, że zaplanowane zostało dodatkowe szkolenie dla kadry nauczycielskiej Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie

Temat szkolenia: TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA - Wybrane zagadnienia z zakresu terapii SAZ przeznaczone dla nauczycieli szkół specjalnych I integracyjnych

Zakres szkolenia:

 I. SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA:

II .ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

III. PROGRAMY  SAMOOBSŁUGOWE:

IV. PROGRAMY PREZAWODOWE:

V. INTEGRACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

VI. ROZWIJANIE KOMUNIKACJI

W sumie 18 h szkolenia.

Miejsce: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów

Termin: 15.02.2019 (godz. 15-19), 16.02.2019 (godz. 8-17), 17.02.2019 (godz. 8-13)

W szkoleniu weźmie udział 17 nauczycieli  i nauczycielek ZPS-W w Głogowie.

Nasi Beneficjenci