Planowane formy wsparcia na kolejny rok realizacji projektu

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”, w którym uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (dawne Technikum nr 6 w Głogowie) oraz Technikum nr 2 w Głogowie od września 2018 roku do sierpnia  2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1.                     Dla uczniów i uczennic:
 1.        Zajęcia planowane i kontynuowane:
 1.       Produkcja szkółkarska  (technik leśnik)
 2.       Planowanie i kosztorysowanie prac związanych z gospodarką leśną (technik leśnik)
 3.       Obliczanie miąższości drewna leżącego długiego, drewna stosowego, drzew stojących (technik leśnik)
 4.       Hair Style (technik usług fryzjerskich)
 5.       Grafika produktowa Packshot  (technik organizacji reklamy)
 6.       Marketing Internetowy (technik organizacji reklamy)
 7.       Kursy zawodowej autoprezentacji i rozmów z klientem (technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej)
 8.       W trakcie organizacji są kursy i szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe

 

 1.        Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych dla 70% uczestników i uczestniczek projektu
 1.       Do tej pory staże zostały zrealizowane przez 16 osób
 2.       Kolejne staże są w trakcie organizacji

 

 1.                   Dla nauczycieli:
 1.        Kontynuowanie realizacji studiów podyplomowych przez dwoje nauczycieli zawodu.
 2.        W trakcie organizacji są kursy i szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycielek zawodu.
 3.        Doposażenie pracowni szkolnych w trakcie realizacji:

       a. Sprzęt TIK
       b. Pracownia obsługi turystycznej
       c. Pracownia organizacji reklamy

Nasi Beneficjenci