Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 21/2019/GAZ

18.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2019/GAZ Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 21/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

została wyłoniona oferta Piro s.c. Bogumiła Wołowicz Mariusz Galus, ul. Małopolska 4/6, 70-513 Szczecin NIP 8520009023 REGON 810427378. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 1 722,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 16.10.2019, godz. 10.42.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211138

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 21/2019/GAZ

10.10.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania dla obsługi turystycznej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej (system rezerwacyjny)

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211138

Oferty należy składać do dnia 17.10.2019r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 20/2019/GAZ

09.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2019/GAZ Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik leśnik w pomoce dydaktyczne
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 20/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik leśnik w pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

w zakresie zadania 1 (wydruk i dostawa map przeglądowych): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

w zakresie zadania 2 (ścieżka edukacyjna): została wyłoniona oferta Mentor Elżbieta i Paweł Majchrzak Sp. J., Przyrowo 14/9, 78-320 Połczyn Zdrój, NIP 6721882542 REGON 331392788. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 17 259,50 zł brutto. Data wpływu oferty: 01.10.2019, godz. 11.40.

w zakresie zadania 3 (zbiór owadów): została wyłoniona oferta Art Insect Lech Kruszelnicki, ul. Władysława Jagiełły 7c/45, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP 6431129393 REGON 276623572. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 800,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 03.10.2019, godz. 15.32.

w zakresie zadania 4 (literatura): została wyłoniona oferta Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża NIP 5431225396 REGON 000326285. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 555,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 03.10.2019, godz. 12.45.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208624

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 19/2019/GAZ

26.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2019/GAZ Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej i programy multimedialne

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 19/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej i programy multimedialnew ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

w zakresie zadania 1 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

w zakresie zadania 2 (programy multimedialne): została wyłoniona oferta KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3-go Maja 17/6, 83-300 Kartuzy NIP 5881009362 REGON 190938233. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 498,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 91.09.2019, godz. 11.06.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206080

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 20/2019/GAZ

26.09.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik leśnik w pomoce dydaktyczne w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik leśnik w pomoce dydaktyczne

Podział na zadania:

1.      Doposażenie szkolnej pracowni technik leśnik – wydruk i dostawa map przeglądowych
2.      Doposażenie szkolnej pracowni technik leśnik – ścieżka edukacyjna
3.      Doposażenie szkolnej pracowni technik leśnik – zbiór owadów
4.      Doposażenie szkolnej pracowni technik leśnik – literatura

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3  i/lub zadanie 4).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 04.10.2019r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 18/2019/GAZ

25.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2019/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Głogowie w sprzęt elektroniczny i urządzenia biurowe

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 18/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Głogowie w sprzęt elektroniczny i urządzenia biurowe w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie zadania 1 (zestaw głośników): została wyłoniona oferta Biuro Inżynieryjne Matrex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, NIP 6211772122 REGON 021829587. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 286,59 zł brutto. Data wpływu oferty: 15.09.2019, godz. 21.27.

W zakesie zadania 2 (sprzęt biurowy): została wyłoniona oferta Biuro Inżynieryjne Matrex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, NIP 6211772122 REGON 021829587. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 18 620,97 zł brutto. Data wpływu oferty: 15.09.2019, godz. 21.27.

W zakresie zadania 3 (czytnik kart płatniczych): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 19/2019/GAZ

12.09.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania i pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej i programy multimedialne

Podział na zadania:

 1. Doposażenie szkolnej pracowni zawodowej – oprogramowanie dla obsługi turystycznej
 2. Doposażenie szkolnej pracowni zawodowej – programy multimedialne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206080

Oferty należy składać do dnia 19.09.2019r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 18/2019/GAZ

10.09.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania/ sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Głogowie w sprzęt elektroniczny i urządzenia biurowe

Podział na zadania:

 1. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – zestaw głośników 
 2. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt biurowy
 3. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – czytnik kart płatniczych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205645

Oferty należy składać do dnia 17.09.2019.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH

03.09.2019

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram wsparcia udzielanego uczniom i uczennicom Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” - w ramach zadania Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

29.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2019/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik obsługi turystycznej w sprzęt, oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 17/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik obsługi turystycznej w sprzęt, oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie zadania 1 (czytnik kart płatniczych): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

W zakresie zadania 2 (pomoce dydaktyczne) została wyłoniona oferta Firmy Handlowej „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec NIP 8721445191 REGON 831257773. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 581,32zł brutto. Data wpływu oferty: 20.08.2019, godz. 16.52.

W zakresie zadania 3 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

W zakesie zadania 4 (programy multimedialne): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201432

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 17/2019/GAZ

19.08.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania/ sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik obsługi turystycznej w sprzęt, oprogramowanie  oraz pomoce dydaktyczne

Podział na zadania:

 1. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – czytnik kart płatniczych
 2. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – pomoce dydaktyczne
 3. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – oprogramowanie dla obsługi turystycznej
 4. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – programy multimedialne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201432

Oferty należy składać do dnia 26.08.2019r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

30.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli kierunku technik geodeta

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 16/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli kierunku technik geodeta w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawcy:

 

W zakresie Zadania 1 (Przeprowadzenie  kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO): została wyłoniona oferta firmy Softline Plus Jerzy Biegalski, ul. Słoneczna 4, 55-080 Gniechowice NIP 754 149 18 17 REGON 932782231. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 738,00 zł brutto.

Data wpływu oferty: 15.07.2019, godz. 13:06.

W zakresie Zadania 2  (Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Fotogrametria niskiego pułapu):. została wyłoniona oferta firmy DRONE 4 TECH.PL Mariusz Drążyk, ul. Urbanowicza 35/60, 01-476 Warszawa NIP 7551838760 REGON 160243478. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2 500,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 15.05.2019, godz. 19:46.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1193547

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH

22.07.2019

Poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia udzielanego uczniom i uczennicom Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” - w ramach zadania Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych.

Zapytanie ofertowe nr 16/2019/GAZ

08.07.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli kierunku technik geodeta

Podział na zadania:

 1.        Przeprowadzenie  kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO
 2.        Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu: Fotogrametria niskiego pułapu

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie2)

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1193547

 

Oferty należy składać do dnia 15.07.2019  roku.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zmiana adresu biura Fundacji we Wrocławiu

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

Zapraszamy!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zapytanie ofertowe nr 14/2019/GAZ

05.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 14/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawcy:

na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie została wyłoniona oferta  RARA AVIS Sebastian Wachowiak, Rogoziniec 155/4/5, 66-210 Zbąszynek, NIP 7881114605 REGON 411499820. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 21.05.2019 10:06. Wartość zamówienia wynosi 1 500,00 zł brutto

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1183349

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2019/GAZ

27.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu pilota wycieczek dla uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 15/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu pilota wycieczek dla uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawcy:

na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu pilota wycieczek dla uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej została wyłoniona oferta  Centrum Szkolenia ATUT Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych (SIE) w Oświęcimiu, Rynek Główny 15, 32-600 Oświęcim. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 20.05.2019, godz. 09:24. Wartość zamówienia wynosi 23 600,00 zł brutto. 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1185030

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zapytanie nr 11/2019/GAZ

21.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 11/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawcy:

na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie została wyłoniona oferta  firmy DRONE 4 TECH.PL Mariusz Drążyk, ul. Urbanowicza 35/60, 01-476 Warszawa NIP 7551838760 REGON 160243478. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 15.05.2019, godz. 21:01. Wartość zamówienia wynosi 8 968,00 zł brutto. 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1183349

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 15/2019/GAZ

15.05.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy na przeprowadzenia kursu/ szkolenia z zakresu pilota wycieczek dla uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1185030

Oferty należy składać do dnia 22.05.2019 r. 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr 12/2019/GAZ

14.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 12/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie Zadanie nr 1 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów z zakresu: wychowawca kolonii): została wyłoniona oferta IntoTheWorld Mariusz Gorzycki, ul. Dworcowa 7/211, Toruń, NIP 9562235842  REGON 341562975. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 8 000,00  zł brutto.

W zakresie Zadanie nr 2 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów z zakresu: kurs pilota wycieczek): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

W zakresie W zakresie zadania nr 3 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli z zakresu: język angielski w turystyce): została wyłoniona oferta Nova Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, NIP 525-255-89-74 REGON 146748188. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 8 800,00  zł brutto. 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1181706

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 14/2019/GAZ

14.05.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej -Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1184873

Oferty należy składać do dnia 21.05.2019  roku.

Zapraszamy!
 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Anulowanie zapytania ofertowego nr 13/2019/GAZ

14.05.2019

Szanowni Państwo,  

niniejszym informujemy, że ogłoszone przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowanie ofertowe (zapytanie ofertowe nr 13/2019/GAZ Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie), realizując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

zostało anulowane z powodu potrzeby weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia. 

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą." 

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej www.firs.org.pl. 

Powyższe informacje znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1181729

Zapytanie ofertowe nr 11/2019/GAZ

07.05.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1183349

Oferty należy składać do dnia 15.05.2019 r. 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Anulowanie zapytania ofertowego nr 10/2019/GAZ

06.05.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 10/2019/GAZ na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie, zostało anulowane.

Anulowanie zapytania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego punkt 15.5  „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań  bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej www.firs.org.pl.

Powyższe informacje znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1180844

 

Zapytanie ofertowe nr 13/2019/GAZ

26.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej -Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1181729

Oferty należy składać do dnia 08.05.2019  roku.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 12/2019/GAZ

26.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/-ów przeprowadzenia kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej.

Podział na zadania:

 1.        Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów z zakresu: wychowawca kolonii
 2.        Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów z zakresu: kurs pilota wycieczek
 3.        Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli z zakresu: język angielski w turystyce

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3).

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1181706

Oferty należy składać do dnia 08.05.2019 r.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019/GAZ - ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

23.04.2019

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń z metod nowoczesnego marketingu internetowego dla nauczycieli zawodu technik organizacji reklamy w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- wpłynęła jedna oferta (oferta firmy MA Maciej Drzewiecki), spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, zaproponowany poziom cenowy przewyższał możliwości budżetowe Zamawiającego, w związku z czym, oferent został zaproszony do negocjacji.
W wyniku podjętych negocjacji, zakończonych porozumieniem, oferta firmy MA Maciej Drzewiecki ul. Złota 15C, 55-093 Kiełczów NIP 8811475474 REGON 021759349, spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, została wybrana do realizacji zadania. Wartość zamówienia to 15 000,00 zł.

Informacje o wynikach znajdą Państwa także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179129

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2019/GAZ

23.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe
dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 7/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie Zadanie nr 1 (Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż) została wyłoniona oferta firmy ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów NIP 8131011356 REGON 690308290. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 10 750,00 zł brutto.

W zakresie Zadanie nr 2 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia) została wyłoniona oferta firmy ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów NIP 8131011356 REGON 690308290. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 000,00 zł brutto. 

W zakresie Zadanie nr 3 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci) została wyłoniona oferta firmy ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów NIP 8131011356 REGON 690308290. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 750 ,00 zł brutto.

W zakresie Zadanie nr 4 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej) została wyłoniona oferta firmy Centrum Kształcenia Kadr CK EDUKACJA ul. Sienkiewicza 34, 25-507 Kielce NIP 9590828778 REGON 292689245. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 690,00 zł brutto. 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179082

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2019/GAZ

19.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1180844

Oferty należy składać do dnia 29.04.2019 r.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Anulowanie zapytania ofertowego nr 9/2019/GAZ

17.04.2019

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że ogłoszone przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowanie ofertowe (zapytanie ofertowe nr 9/2019/GAZ Przeprowadzenie kursów obsługi drona (UAVO) dla nauczycieli i uczniów kierunków przyrodniczych w głogowskim technikum), realizując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

zostało anulowane z powodu potrzeby weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej www.firs.org.pl.

Powyższe informacje znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179236

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2019/GAZ

15.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w oprogramowanie graficzne i sprzęt elektroniczny w głogowskich technikach 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 6/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w oprogramowanie graficzne i sprzęt elektroniczny w głogowskich technikach w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie Zadanie nr 1 (oprogramowanie graficzne) została wyłoniona oferta firmy EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska NIP 7861493189 REGON 63428824. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 12 423,00 zł brutto. 

W zakresie Zadania nr 2 (sprzęt elektroniczny): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1177877

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2019/GAZ

12.04.2019

 Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy na: Przeprowadzenie kursów obsługi drona (UAVO) dla nauczycieli i uczniów kierunków przyrodniczych w głogowskim technikum

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179236

Oferty należy składać do dnia 23.04.2019 r.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 8/2019/GAZ

11.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń z metod nowoczesnego marketingu internetowego dla nauczycieli zawodu technik organizacji reklamy

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179129

Oferty należy składać do dnia 19.04.2019 r. 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 7/2019/GAZ

11.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich.

Podział na zadania:

 1.             Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż
 2.             Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia
 3.             Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci
 4.             Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie3 i/lub zadanie 4).

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179082

Oferty należy składać do dnia 19.04.2019 r. 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019/GAZ

11.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 5/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie Zadania nr 1 (Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli i uczniów – wizaż) nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert spełniających kryteria postępowania.

W zakresie Zadania nr 2 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli - nowoczesne techniki strzyżenia) nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert spełniających kryteria postępowania.

W zakresie Zadania nr 3 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – stylizacja paznokci) nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert spełniających kryteria postępowania.

W zakresie Zadanie nr 4 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów – obsługa kasy fiskalnej) nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1176953

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/GAZ

11.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik organizacji reklamy

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 4/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik organizacji reklamy w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie Zadania nr 1 (Przeprowadzenie kursów/szkoleń z obsługi programów graficznych) została wyłoniona oferta Nova Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, NIP 525-255-89-74 REGON 146748188. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 32 600,00  zł brutto. 

W zakresie Zadania 2 (Przeprowadzenie kursów/szkoleń z metod nowoczesnego marketingu internetowego) nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert spełniających kryteria postępowania.

W zakresie Zadanie 3 (Przeprowadzenie kursów/szkoleń z obsługi programu Excel) została wyłoniona oferta Nova Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, NIP 525-255-89-74 REGON 146748188. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 8 800,00  zł brutto. 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1176958

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2019/GAZ

05.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania/ sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w oprogramowanie graficzne i sprzęt elektroniczny w głogowskich technikach

Podział na zadania:

 1.        Doposażenie szkolnej pracowni organizacji reklamy– oprogramowanie graficzne
 2.        Doposażenie szkolnej pracowni organizacji reklamy – sprzęt elektroniczny

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1177877

 

Oferty należy składać do dnia 12.04.2019 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 5/2019/GAZ

02.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik usług fryzjerskich.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1176953

 

Oferty należy składać do dnia 09.04.2019 r. 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 4/2019/GAZ

02.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik organizacji reklamy.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1176958

 

Oferty należy składać do dnia 09.04.2019 r. 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/2019/GAZ

02.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik organizacji reklamy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informuję, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik organizacji reklamy w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie zapytania ofertowego nr 3/2019/GAZ  Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik organizacji reklamy nie została wybrana żadna oferta ze względu na brak ofert spełniających kryteria postępowania.

 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1175093

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 3/2019/GAZ

22.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik organizacji reklamy.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1175093

 

Oferty należy składać do dnia 29.03.2019 r. 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

06.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/GAZ - Przeprowadzenie kursu/ szkolenia AutoCAD dla uczniów kierunku technik geodeta w Głogowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia AutoCAD dla uczniów kierunku technik geodeta w Głogowie w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

Na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia AutoCAD dla uczniów kierunku technik geodeta w Głogowie została wybrana oferta  firmy BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz ul. Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Białystok NIP 9660465968 REGON 200708224. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 12 799,05 zł brutto. 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1168903

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Aktualizacja do zapytania ofertowego nr 2/2019/GAZ

26.02.2019

Szanowni Państwo,

W związku z niezamierzonymi omyłkami pisarskimi na bazie konkurencyjności oraz brakiem do dnia dzisiejszego załącznika zawierającego treść zapytania (brak uzupełniony), termin składania ofert został wydłużony do 4.03.2019 r. 

Aktualne ogłoszenie znajdziecie państwo pod linkiem :

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1168903  

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/GAZ

22.02.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy  usługi szkoleniowej:  Przeprowadzenie kursu/ szkolenia AutoCAD dla uczniów kierunku technik geodeta w Głogowie.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1168903

 

Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników projektu

07.02.2019

Szanowni Państwo,
 
poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”:  uczniom/ uczennicom oraz nauczycielom/ nauczycielkom szkół objętych wsparciem:
- Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie, ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów
Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/GAZ

29.01.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/GAZ
-
Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt i oprogramowanie dla technika organizacji reklamy oraz  w urządzenia biurowe

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2019/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt i oprogramowanie dla technika organizacji reklamy oraz  w urządzenia biurowe  w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- w zakresie Zadania nr 1 (sprzęt filmowy) została wyłoniona oferta firmy StudioTIVI Sp. z o.o. ul. Przyjacielska 4/5, 20-704 Lublin NIP 5213134862 REGON 017176390. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 16 900,00 zł brutto. 

- w zakresie Zadania nr 2 (lampy i wzorniki) została wyłoniona oferta firmy  Przedsiębiorstwo Handlowe WIT Radosław Witan, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa NIP 5222797421 REGON 146139220. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 9 185,00 zł brutto. 

- w zakresie Zadanie nr 3 (oprogramowanie graficzne) – obie oferty spełniły warunku przystąpienia do postepowania, jednak żadna oferta nie została wyłoniona do realizacji, ze względu na fakt wielokrotnego przekroczenia możliwości budżetowych Zamawiającego w obu ofertach. 

- w zakresie Zadanie nr 4 (zestaw głośników) została wyłoniona oferta firmy Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów NIP 6211772122 REGON 021829587. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 1 108,23 zł brutto. 

- w zakresie Zadania nr 5 (sprzęt biurowy): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1160425  

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

ZMIANA W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/GAZ

22.01.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego nr 1/2019/GAZ  na: Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt i oprogramowanie dla technika organizacji reklamy oraz  w urządzenia biurowe

Zmiana  w treści ogłoszenia dotyczy:

Zadanie 1. Doposażenie szkolnej pracowni organizacji reklamy– sprzęt filmowy

Specyfikacja (wymagania minimalne):

1.            kamera cyfrowa – sztuk 1:

- wykreślony zostaje zapis: „wbudowana lampa błyskowa”

 

Zmiana jest spowodowana omyłkowym umieszczeniem w/w parametru w specyfikacji.

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert zostaje wydłużony o dwa dni tj. do dnia 24.01.2019 (czwartek).

 

Informacje o zmianie znajdą Państwo także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1160425

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/GAZ

15.01.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt i oprogramowanie dla technika organizacji reklamy oraz w urządzenia biurowe

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1160425

 

Oferty należy składać do dnia 22.01.2019 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Realizujemy kursy zwiększające kompetencje zawodowe uczniów

14.01.2019

W Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie rozpoczęły się kursy zwiększające kompetencje zawodowe uczniów. W okresie 23.11-23.12.2018 zostało zrealizowane szkolenie z obsługi dronu - kurs UAVO. 21 uczniów i uczennic z kierunku technik leśnik oraz technik geodeta ukończyło 22-godzinny kurs, w ramach którego odbyły się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs był zakończony Egzaminem Państwowym UAVO VLOS, nadającym uprawnienia do prowadzenia lotów w zasięgu wzroku. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin zdobywając tym samym świadectwo kwalifikacji operatora drona UAVO, które uprawnia do sterowania dronem w celach komercyjnych – innych niż sportowe lub rekreacyjne. Gratulacje!

ZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe nr 11/2018/GAZ

10.01.2019

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 11/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni technika organizacji reklamy w sprzęt i oprogramowanie w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający ogłasza, że postępowanie zostało anulowane z powodu potrzeby doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 16. Dodatkowe informacje, ppkt. 16.5. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej  www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Powyższe informacje znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1151476

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

04.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018/GAZ - Przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik leśnik w Głogowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 13/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik leśnik w Głogowie w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

w zakresie Zadania nr 1 (Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z zakresu: kurs drwala) została wyłoniona oferta  firmy RARA-AVIS Sebastian Wachowiak, Rogoziniec 115/4/5, 66-210 Zbąszynek NIP 7881114605 REGON 411499820. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 14 600,00 zł brutto. 

w zakresie Zadania nr 2 (Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z zakresu: obsługa kosy spalinowej) postępowanie anulowane, z powodu potrzeby doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.

Anulowanie zadania nr 2 jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ pojedynczych zadań  bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1154361

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zapytanie nr 12/2018/GAZ

13.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w tablice interaktywne i sprzęt biurowy  w głogowskich technikach

 

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 12/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w tablice interaktywne i sprzęt biurowy  w głogowskich technikach w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawców:

W zakresie Zadania nr 1 (tablice interaktywne i projektory) została wyłoniona oferta  firmy A&E Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław NIP 9291860107 REGON 081220187. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 36 091,92 zł brutto. 

W zakresie Zadania nr 2 (sprzęt biurowy): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1151511 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 13/2018/GAZ

07.12.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/-ów usługi szkoleniowej - przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik leśnik w Głogowie:

- kurs drwala i/lub

- kurs obsługi kosy spalinowej

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1154361

 

Oferty należy składać do dnia 17.12.2018 roku.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2018/GAZ

26.11.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/- doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w tablice interaktywne i sprzęt biurowy  w głogowskich technikach

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1151511

Oferty należy składać do dnia 05.12.2018 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 11/2018/GAZ

23.11.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnej pracowni technika organizacji reklamy w sprzęt i oprogramowanie

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1151476

Oferty należy składać do dnia 04.12.2018 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr 10/2018/GAZ

16.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018/GAZ - Przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 10/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawców:

w zakresie zadania 1 (Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z obsługi dronu - kurs UAVO):

została wybrana oferta firmy DRONELAND.PL Szymon Łukasik, NIP 6272580196 REGON 241968172. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 26.10.2018 (godz. 23:19) wartość zamówienia: 22 050,00 zł brutto,

W zakresie zadania 2 (Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z zakresu: kurs drwala) nie dokonano wyboru wykonawcy ze względu na brak ofert.

W zakresie zadania 3 (Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z zakresu: obsługa kosy spalinowej) nie dokonano wyboru wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1143912

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2018/GAZ

17.10.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej - przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1143912

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.10.2018

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 9/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe w głogowskich technikach – placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawców:

 w zakresie zadania 1 (Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt komputerowy):

 1. Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, NIP 6711811428, REGON 321219595 - oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, wybrana do realizacji; data wpływu oferty: 27.09.2018 (godz. 14:18), wartość zamówienia: 142 985,04 zł brutto,

2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, NIP 9482528507 REGON 141723924 - oferta niespełniająca kryteriów udziału w postępowaniu (braki w dokumentacji), odrzucona.

w zakresie zadania 2 (Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe):

1. „Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j., Pl. Gen. J. Bema, 50-265 Wrocław, NIP 8981836178 REGON 931971941 - oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, suma pkt 92,89 wg kryteriów wyboru oferty,

2. Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, NIP 6711811428, REGON 321219595 - oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, suma pkt 100,00 wg kryteriów wyboru oferty - wybrana do realizacji; data wpływu oferty: 27.09.2018 (godz. 14:18), wartość zamówienia: 14 523,84 zł brutto.

 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137803.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Planowane formy wsparcia na kolejny rok realizacji projektu

26.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”, w którym uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (dawne Technikum nr 6 w Głogowie) oraz Technikum nr 2 w Głogowie od września 2018 roku do sierpnia  2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1.                     Dla uczniów i uczennic:
 1.        Zajęcia planowane i kontynuowane:
 1.       Produkcja szkółkarska  (technik leśnik)
 2.       Planowanie i kosztorysowanie prac związanych z gospodarką leśną (technik leśnik)
 3.       Obliczanie miąższości drewna leżącego długiego, drewna stosowego, drzew stojących (technik leśnik)
 4.       Hair Style (technik usług fryzjerskich)
 5.       Grafika produktowa Packshot  (technik organizacji reklamy)
 6.       Marketing Internetowy (technik organizacji reklamy)
 7.       Kursy zawodowej autoprezentacji i rozmów z klientem (technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej)
 8.       W trakcie organizacji są kursy i szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe

 

 1.        Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych dla 70% uczestników i uczestniczek projektu
 1.       Do tej pory staże zostały zrealizowane przez 16 osób
 2.       Kolejne staże są w trakcie organizacji

 

 1.                   Dla nauczycieli:
 1.        Kontynuowanie realizacji studiów podyplomowych przez dwoje nauczycieli zawodu.
 2.        W trakcie organizacji są kursy i szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycielek zawodu.
 3.        Doposażenie pracowni szkolnych w trakcie realizacji:

       a. Sprzęt TIK
       b. Pracownia obsługi turystycznej
       c. Pracownia organizacji reklamy

Kolejne cele osiągnięte

21.09.2018

Informujemy, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” zakończone zostały zajęcia dla uczniów i uczennic:

 1.         Stylizacja i wizaż we fryzjerstwie (technik usług fryzjerskich)
 2.        Grafika wydawnicza  (technik organizacji reklamy)
 3.        Kółko turystyczne „Zabytki Głogowa – pilot wycieczek po rodzinnym mieście” (technik obsługi turystycznej)

Ponadto zrealizowane zostało doposażenie szkolnych pracowni zawodowych:

 1.        Pracownia geodezyjna
 2.        Pracownia użytkowania, urządzania lasu i maszynoznawstwa
 3.        Pracownia fryzjerska

z których uczniowie już od początku września korzystają!

Zapytanie ofertowe nr 9/2018/GAZ

18.09.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów  w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe w głogowskich technikach.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137803

 

Oferty należy składać do dnia 27.09.2018 r.

Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.06.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał  następującego wyboru:

W zakresie zadania 1 (Sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera” – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 29 908,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (Sprzęt precyzyjny fryzjerski – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu)

W zakresie zadania 3 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) ) została wyłoniona oferta firmy Janex Tomasz Pyciak, Wierzbięcice 39, 61-588 Poznań, NIP 7821040820 REGON 30228890. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 3. Data wpływu oferty: 14.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 4 590,00 zł brutto.

 W zakresie zadania 4 (Akcesoria fryzjerskie - wyposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 10 404,80 zł brutto.

W zakresie zadania 5 (Sprzęt dydaktyczny: główki treningowe – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu).

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zmiany w zapytaniu ofertowym nr 8/2018/GAZ

14.05.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowym nr 8/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Zmiana dotyczy specyfikacji minimalnej  w zakresie  Zadania 1, w następujących pozycjach:

-  pozycja 2 myjnia fryzjerska (było „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 194cm x dł: 122” jest: „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 94cm x dł: 122”)

- pozycja 4 aparat do dezynfekcji – było: „zasilanie: transformator napięciowy DC (w zestawie) lub 4 baterie AAA”, jest: zasilanie: sieciowe i/lub bateryjne”

- pozycja 8 karbownica- było  „regulacja temperatury od 150 do 230 st. C” jest: „regulacja temperatury, temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”

- pozycja 9 prostownica  - było: „regulacja temperatury: 130 - 230 stopni C (cyfrowa)” jest:  „regulacja temperatury: , temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”

 

Specyfikacja pozostałych pozycji oraz zadań pozostaje bez zmian.

 W zawiązku w wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert zostaje przedłużony do 18.05.2018 (piątek).

Wszelkie informacje zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108802

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ

04.05.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108802

 Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r. Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.04.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- geodezyjnej w narzędzia praktyczne dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał wyboru oferty firmy:

Geomatix Sp. z o.o. (ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice NIP 6341853623, REGON 273182920)

Wyżej wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ - ANULOWANE!

20.04.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego niniejszym informuje, że zapytanie zostaje anulowane zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego w punkcie 15.5. tj: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."  Zamawiający informuje, że w trakcie procedury nie dokonał wyboru wykonawcy.

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , na stronie internetowej  www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ - UWAGA! ZAPYTANIE ANULOWANE

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100868

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 11.04.2018 r. Zapraszamy!

Treść zapytania znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100856

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

31.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (sprzęty dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3 (firma: Infopomiar Usługi informatyczne i geodezyjne mgr Hubert Soluch, ul. Kotarbińksiego 4/51, 26-600 Radom NIP 7962425806 REGON 14075912). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 11 595,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (sprzęt specjalistyczny) została wyłoniona oferta nr 1 (firma Geomatix Sp. z o.o. ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice NIP 6341853623, REGON 273182920). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 59 940 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

  

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

30.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (sprzęty dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3: firma: Drzewiarz-Bis Sp. z o.o ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, NIP 4660270038, REGON 911328304 (data wpływu 24.01.2018r.). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 12 702,9 zł brutto. 

W zakresie zadania 2 (sprzęt specjalistyczny) została wyłoniona oferta nr 5 : firma: TAKMA Tadeusz Tiuchty, ul. Poświęcka 1a, 51-128 Wrocław, NIP 9151004377, REGON 932677161243124277 (data wpływu 25.01.2018 r.). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji Wartość zamówienia wynosi 98 892 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

24.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (literatura fachowa) została wyłoniona oferta nr 1: firma VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197, REGON 341362360  (data wpływu 22.01.2018r.). Wartość zamówienia wynosi 10 042,07 zł brutto. 

W zakresie zadania 2 (pomoce dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277 (data wpływu 22.01.2018 r.). Wartość zamówienia wynosi 15 755,25 zł brutto. 

W zakresie zadania 3 (meble oraz sprzęty) została wyłoniona oferta nr 4 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277 (data wpływu 22.01.2018 r.). Wartość zamówienia wynosi 6 356,00 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080506

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

Informacje o Projekcie

18.12.2017

GŁOGOWSKA AKADEMIA ZAWODOWÓW

PROJEKT NR RPDS.10.04.01-02-0016/17

OKRES REALIZACJI: 01.10.2017 – 31.08.2019

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Powiat Głogowski

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Technikum nr 6 i Technikum nr 2 w Głogowie poprzez  podniesienie efektywności kształcenia zawodowego dzięki:

 • objęciu uczniów szkoleniami i kursami zawodowymi dostosowanymi do rynku pracy i stażami zawodowymi,
 • podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • doposażeniu pracowni zawodowych. 

Cel projektu stanowi odpowiedź na główne problemy szkół objętych wsparciem, czyli konieczność:

 • dostosowania oferty kształcenia na kierunkach Technik Organizacji Reklamy, Usług Fryzjerskich, Obsługi Turystycznej, Geodeta, Leśnik,
 • zwiększenia przygotowania praktycznego uczniów do wykonywania zawodu,
 • modernizacji pracowni zawodowych z uwagi na przestarzałą bazę dydaktyczną,
 • aktualizacji kompetencji nauczycieli w zakresie potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Projekt skierowany jest do:

 • 108 uczniów/ uczennic 72K/36M), w tym jedna osoba z niepełnosprawnością
 • 16 nauczycieli/ nauczycielek przedmiotów zawodowych (12K/4M)

Działania:

 1. Warsztaty zawodowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 2. Szkolenia zawodowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 3. Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych (70% uczestników projektu), w tym u pracodawców wpisujących się w obszar inteligentnych specjalizacji.
 4. Udział w szkoleniach i studiach podyplomowych nauczycieli, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
 5. Doposażenie pracowni zawodowych.

 

Wartość projektu:  1 399 962,15 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 256 027,92 zł)

Planowane efekty:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pod względem płci oraz niepełnosprawności,
 • lepsze przygotowanie do dalszego kształcenia,
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego oraz jej dostosowania do potrzeb rynku pracy,
 • wyrównanie dysproporcji w wynikach egzaminów kobiet i mężczyzn,
 • trwała poprawa jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298

 

Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

Nasi Beneficjenci