Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Informujemy, że poczynając od dnia 1.08.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektu, których status na rynku pracy decyduje o przynależności do grupy docelowej, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy wymagać  będziemy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu.

Ponadto przypominaamy, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy.

W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów, nie będzie możliwości podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

 Z uwagi na wprowadzone zmiany dokumenty rekrutacyjne zostały zaktualizowane.

Pliki do pobrania: 

Nasi Beneficjenci