Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Archiwum (projekt zakończony)

Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

25.05.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,

 

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na doposażenie mieszkań w zakresie:

a) Odkurzacz – 9 sztuk,

b) Lodówka – 9 sztuk,

c) Blender – 9 sztuk,

d) Osuszacz powietrza - 9 sztuk,

e) Oczyszczacz powietrza - 9 sztuk,

f)  Czujnik gazu - 4 sztuk,
 

Oferty można składać mailowo do dnia 26.05.2021 roku do godziny 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

 

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

zapytanie ofertowe na doposażenie mieszkań

25.05.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,
 

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na doposażenie mieszkań w zakresie:

 1. Materac –10 sztuk
 2. Komoda mała – 50 sztuk
 3. Biurko – 35 sztuk
 4. Krzesło do biurka - 35 sztuk

Oferty można składać mailowo do dnia 26.05.2021 roku do godziny 10.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy: k.piotrowska@firs.org.pl

Telefoniczny: 730-250-210
 

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

24.05.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na doposażenie mieszkań w zakresie:

 1. Odkurzacze -9 sztuk – załącznik nr 1
 2. Materace – 10 sztuk – załącznik nr 2

Oferty można składać mailowo do dnia 25.05.2021 roku do godziny 14.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy: k.piotrowska@firs.org.pl

Telefoniczny: 730-250-210

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w poniższym załączniku.

 

Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe

10.05.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na doposażenie mieszkań w zakresie:

 1. Telewizory – 2 sztuki
 2. Laptopy – 3 sztuki

Oferty można składać mailowo do dnia 11.05.2021 roku do godziny 16.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy: k.piotrowska@firs.org.pl

Telefoniczny: 730-250-210

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

zapytanie ofertowe dotyczące udzielania porad prawnych

05.11.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe,

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację wsparcia w zakresie porad prawnych.

Oferty można składać mailowo do dnia 6.11.2020 roku do godziny 14.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy: k.piotrowska@firs.org.pl

Telefoniczny: 730-250-210

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w  załączniku.

Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe w ramach treningu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem.

04.11.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację treningu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem.

Oferty można składać mailowo do dnia 5.11.2020 roku do godziny 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy: k.piotrowska@firs.org.pl

Telefoniczny: 730-250-210

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w  załączniku.

Zapraszamy!

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

17.09.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na dezysekcje mieszkania wspomagano- trningowego w mieście Poznań.

Oferty można składać mailowo do dnia17.09.2020 roku do godziny 16.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy: k.piotrowska@firs.org.pl

Telefoniczny: 730-250-210

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych

31.07.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że poczynając od dnia 1.08.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektu, których status na rynku pracy decyduje o przynależności do grupy docelowej, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy wymagać  będziemy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu.

Ponadto przypominaamy, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy.

W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów, nie będzie możliwości podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

 Z uwagi na wprowadzone zmiany dokumenty rekrutacyjne zostały zaktualizowane.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

22.05.2020

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację badań na COVID 19.

Oferty można składać mailowo do dnia 26.05.2020 roku do godziny 9.00

W razie pytań prosimy o kontakt

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduj się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Paczki żywnościowe podczas epidemii

07.05.2020

Jak w każdej sytuacji kryzysowej, tak i podczas epidemii, w najtrudniejszej sytuacji są osoby, które i tak mają w życiu „pod górkę”.  Jako Fundacja na bieżąco monitorujemy sytuację naszych Uczestników i Uczestniczek projektu. Wiele osób znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Staramy się, żeby osoby potrzebujące  znajdujące się na terenie mieszkań wspomagano-treningowych otrzymywały niezbędną pomoc. Działamy wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Wsparcie żywnościowe skierowane jest do Uczestników i Uczestniczek projektu znajdujących się na terenie mieszkań. Paczki żywnościowe dostarczane są do wszystkich mieszkań raz w tygodniu i przygotowane są z uwzględnieniem różnorodności produktów i zbilansowanej diety.

Wierzymy, że w ten sposób choć trochę wspomożemy  naszych mieszkańców w tym trudnym czasie. Pamiętajmy, że sytuacja z jaką mierzy się świat jest bardzo skomplikowana.

Regulamin COVID 19

09.04.2020

Szanowni Państwo,
Z uwagi na obecną sytuacje zagrożenia epidemicznego, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie specjalnego regulaminu obowiązującego w czasie epidemii COVID – 19 zarówno Uczestników projektu jak i pracowników fundacji mających bezpośredni kontakt z Uczestnikami. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych dostarczyliśmy na wszystkie  mieszkania środki zabezpieczające takie  jak artykuły medyczne (maski, rękawiczki, termometry) czy środki dezynfekujące. Mamy nadzieję, że ten ciężki dla wszystkich czas szybko minie i stosując się do zaleceń szybko wrócimy do normalności.

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

18.03.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację usługi w postaci zakupu i montażu 1 lampy wiszącej.

Oferty można składać mailowo do dnia 20.03.2020 roku

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

 

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

06.09.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację:

Aktów notarialnych o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art 777 § 1  pkt 4-5 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku:

 1. Wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez dłużnika-Uczestnika (nieprzestrzeganie Regulaminu Mieszkania, niewykonywanie postanowień Umowy uczestnictwa w Projekcie);
 2. Zakończenia umowy Uczestnictwa w projekcie (upływu czasu, na który umowa została zawarta).

Oferty można składać do dnia 16.9.2019 roku

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.

Pomagać, ale nie wyręczać

14.08.2019

II tura projektu dobiega końca. Naszym hasłem przewodnim było: pomagać, ale nie wyręczać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż Uczestnicy Projektu usamodzielniają się. W naturalnych warunkach otoczenia, a nie w instytucji, jaką jest przykładowo schronisko, łatwiej powrócić do normalnego życia.

Nasz zespół spotykał się z mieszkańcami kilka razy w tygodniu, czasami bywało tak, że czuli się oni nadto kontrolowani, ale to właśnie podczas spotkań omawiane i ustalane były kolejne cele oraz sposoby ich realizacji.  Daje to możliwość monitorowania przebiegu i efektów uprzednio podjętych zadań.

Aktualnie z prowadzonych przez nas rozmów wynika, iż każdy z Uczestnik/czka ma plan na siebie: na swój rozwój, na swój dach nad głową, na swoją przyszłość. Każdy z nich, by to osiągnąć włożył dużo pracy
i chęci. 

Po konferencji...

12.06.2019

         We wtorek 11 czerwca br. o godz. 12:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się konferencja „Mieszkania treningowe szansą na usamodzielnienie” organizowana przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Patronat medialny objęło Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” SA. Wydarzenie było okazją do inspirującej wymiany poglądów i praktycznych doświadczeń w obszarze polityki mieszkaniowej w Mieście Poznań i projektów dotyczących mieszkań treningowych. Nasze zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli: Pan Tomasz Lewandowski – Pełnomocnik ds. Mieszkalnictwa Miejskiego, Prezes Zarządu ZKZL sp. z o.o., Pani Renata Murczak – Dyrektor Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania, dr Maciej Kokociński – adiunkt w Instytucie Socjologii UAM Poznań.  Z ramienia Fundacji wystąpili: Robert Śliwiński – Prezes Zarządu i Karolina Piotrowska – Kierownik Projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań”.

         Wśród gości byli m.in.: Pan Henryk Kania – radny Miasta Poznania, Pan Czesław Kruczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pani Magdalena Górska - Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich, Pani Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Pani Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego Urzędu Miasta Poznania, Pan Patryk Jędrowiak - Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pani Barbara Gmerek - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pan Jerzy Kulak - Burmistrz Gostynia oraz wiele innych osób zajmujących się na co dzień sprawami socjalnymi mieszkańców miast i gmin.

Wszystkim prelegentom oraz licznie przybyłym na konferencję gościom jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania.

Konferencja "Mieszkania treningowe szansą na usamodzielnienie"

05.06.2019

Szanowni Państwo,

11 czerwca br. o godz. 12:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 odbędzie się konferencja pt. „Mieszkania treningowe szansą na usamodzielnienie”. Wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Patronat medialny objęło Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” SA.

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Miastem Poznań w ubiegłym roku rozpoczęła realizację projektu "Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań", którego celem jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania poprzez utworzenie mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czynnikiem sprawczym do podjęcia się realizacji tego projektu była i nadal jest trudna sytuacja lokalowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Półroczny pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych i opiekuńczych ma z założenia stanowić realną szansę na powrót do samodzielności dla jego uczestników. Fundacja, jako realizator projektu, z pełnym zaangażowaniem podchodzi do każdego uczestnika przygotowując indywidualny plan wsparcia i potem wspólnie z uczestnikiem go realizując.

W związku z tym, że pierwsza półroczna edycja dobiegła końca i w marcu pożegnano uczestników, którzy jako pierwsi zasiedlili mieszkania wspomagane-treningowe Fundacja pragnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do  zasadności realizacji tego typu projektów.

Celem spotkania będzie nie tylko zapoznanie uczestników z ogólną ideą realizacji projektów „mieszkaniowych”, ale także prezentacja dotycząca podziału zadań między realizatorem a poszczególnymi partnerami projektu, kosztów z jakimi trzeba się liczyć czy trudności, jakie można napotkać na każdym etapie jego realizacji. Zaproszeni prelegenci przybliżą Państwu zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej w Mieście Poznań, w tym dostępności do mieszkań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy możliwości uzyskania  unijnego wsparcia w ramach osi priorytetowej 7.

Warto mieć marzenia

23.05.2019

Marzenia są po to, żeby je spełniać i nie bać się, że po drodze możemy napotkać przeszkody. Nasi uczestnicy walczą z przeszkodami, walczą ze słabościami, a my staramy się ich wspierać. To, że ktoś jest wykluczony społecznie i zagrożony ubóstwem nie oznacza, że nie ma marzeń, pasji i ukrytych talentów. 

Dzisiaj chcemy podzielić się pasją naszego Uczestnika, który mimo młodego wieku dużo już doświadczył, ale  zależy mu aby w końcu stanąć na „nogi”.

FILM_MUZYKA.mp4

Spotkanie przy świątecznym stole

19.04.2019

Okres Świąt Wielkanocnych to nie tylko czas budzącej się do życia przyrody, ale także dni zadumy i refleksji. Jest to wyjątkowa okazja, aby wspólnie usiąść przy stole i porozmawiać. Z uwagi na fakt, iż minął rok odkąd rozpoczęliśmy realizację projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań" zaprosiliśmy na spotkanie przedstawicieli władz, dzięki którym mamy możliwość pomagania osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczonym społecznie.

Nasze zaproszenie przyjął Pan Tomasz Lewandowski Prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., któremu bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu. Uroczystość odbyła się w jednym z mieszkań wspomaganych-treningowych, ale swój udział w przygotowaniu spotkania mieli wszyscy Uczestnicy projektu, którzy z pełnym zaangażowaniem podjęli się swoich zadań. Mieszkańcy tworzyli ozdoby świąteczne, a w ramach treningów kulinarnych współlokatorzy każdego z mieszkań przygotowali jakąś wyjątkową potrawę na świąteczny stół. I tak mogliśmy począstować się m.in. mazurkiem, sałatką, pieczenią, żurkiem, jajkami faszerowanymi czy pastą. Ze swej strony dziękujemy wszystkim za miło spędzone popołudnie.

A my starajmy się pamiętać o osobach, które znalazły się w trudnej sytuacji. W tym wyjątkowym czasie złóżmy im życzenia, może zaprośmy do stołu. Pielęgnujmy kontakty z rodziną i bliskimi. Obdarzajmy się dobrem, ono z pewnością wróci…

Dobrych Świąt!

CZAS NA TEATR

19.04.2019

Pozostajemy w świątecznym klimacie :). Uczestnikom projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań” postanowiliśmy zrobić miłą niespodziankę i  wręczyć im bilety do Teatru Nowego w Poznaniu na wybrany spektakl z kwietniowego repertuaru. Mamy nadzieję, że będzie to dla nich przyjemnie spędzony czas.

Przedświąteczny trening kulinarny

18.04.2019

Wspólną pracą można osiągnąć wspaniałe efekty.

Każdy z nas jest po trosze indywidualistą, choć równie silna jest potrzeba przynależności do grupy.

W grupie chodzi o umiejętność komunikowania się, słuchania innych, konstruktywnego krytykowania cudzych pomysłów, udzielania rad, proszenia o pomoc, przyznawania się do błędu, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami czy wspierania innych. Właśnie tego wszystkiego nasi uczestnicy uczą się na treningach.

A oto efekt wspólnej pracy na treningu kulinarnym.

Nie samą pracą człowiek żyje…

26.03.2019

Z myślą o najmłodszych Uczestnikach projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań" uszykowaliśmy małe niespodzianki. To doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu z dziećmi, ale także na integrację domowników… w końcu czasami każdy lubi poczuć się jak dziecko :)
Mamy nadzieję, że dzieciom nowe gry i artykuły papiernicze sprawią dużo radości.

Nowe zestawy dla dzieci

Kończymy I edycję wsparcia w Mieszkaniach wspomaganych - treningowych

12.02.2019

Pierwsza edycja wsparcia w Mieszkaniach wspomaganych - treningowych w Mieście Poznań dobiega końca. Nasi uczestnicy korzystali z różnych treningów min. treningu higieny, kulinarnego, praktycznego, ze wsparcia opiekunów mieszkań, pracowników socjalnych, ale także z usług terapeutycznych oraz prawniczych.

Uczestnicy realizowali założenia Indywidualnego Planu Usamodzielniania. Po 6 miesiącach wsparcia uregulowali znacznie swoją sytuację prawno-ekonomiczną. Realizowane przez nich Plany przyczyniły się do wzrostu samodzielności oraz podniesienia kompetencji związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Dziękujemy za wspólne 6 miesięcy. Jesteśmy dumni z postępów, jakie zostały poczynione w tym okresie i życzymy dużo wytrwałości w realizacji dalszych planów.

Ps. A takim miłym pożegnalnym poczęstunkiem zaskoczyli nas Uczestnicy projektu :)
Dziękujemy!

Spotkania przy świątecznym stole

14.12.2018

Pomimo że do świąt zostało jeszcze 10 dni, w mieszkaniach wspomaganych-treningowych stoły świąteczne zostały już suto zastawione. Uczestnicy projektu wraz z pracownikami Fundacji spotykają się, by wspólnie spędzić czas przy świątecznej kolacji. Jest to czas spokoju, rozmów, oderwania się od bieżących problemów.. w niektórych mieszkaniach Uczestnicy już się spotkali, w innych świąteczny wieczór przed nimi. Wszystkim Uczestnikom bez wyjątku życzymy, by taka radosna atmosfera, jak podczas naszych spotkań, towarzyszyła im każdego dnia.

Ze swej strony dziękujemy wszystkim Uczestnikom za wspólnie spędzony czas oraz za niesamowitą niespodziankę w postaci przepysznego tortu :)...było nam naprawdę bardzo miło!

 

Coraz bliżej święta…

05.12.2018

Poczuliśmy już magię świąt.  W mieszkaniu zapanował istnie magiczny nastrój. Przygotowania do świąt wprowadzają nas w atmosferę radości i oczekiwania. Nasi Uczestnicy też to poczuli. W ramach treningu kulinarnego i nawyków prozdrowotnych, rozpoczęli przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, wspólnie przygotowując m.in. pierogi, bigos, ciasta.  Ale najważniejsze w tym wszystkim był wspólnie miło spędzony czas..

Pierwsze grupy Uczestników na półmetku realizacji projektu

23.11.2018

Większość z naszych Uczestników/Uczestniczek projektu przebywa w mieszkaniach wspomaganych-treningowych już 3 miesiące. Połowa czasu za nimi i za nami w drodze do usamodzielnienia. To dobry czas na organizowania z Uczestnikami/Uczestniczkami zebrań w mieszkaniach, aby w komfortowych warunkach porozmawiać wspólnie o dalszych planach.

Najbliższe miesiące to czas treningów i myślenia nad tym co dalej… co po zakończeniu 6 miesięcznego wsparcia? Pomagamy, staramy się wspierać i wspólnie analizujemy możliwości każdego Uczestnika.  Najważniejsze jednak, aby to sami Uczestnicy/ Uczestniczki chcieli zmiany, chcieli zawalczyć o lepszy los, dla siebie i rodzin. Do tego ich motywujemy i wspieramy, gdyż tylko ciężką pracą jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele.

p.s. A takie słodkie niespodzianki zafundowali nam Uczestnicy/Uczestniczki jak przyszliśmy na zebranie. Było bardzo miło i pysznie. Jesteśmy dumni z faktu, iż mieszkańcy tworząc małe społeczności integrują się i wspierają.

Kolejny miesiąc realizacji projektu...

03.10.2018

Mija kolejny miesiąc realizacji projektu. Z osobami w nim uczestniczącymi poznajemy się nawzajem. Każdy Uczestnik to inna historia, inny bagaż doświadczeń. Jesteśmy przy Uczestnikach w sytuacjach kryzysowych, w momentach zawahania, staramy się ich wspierać i pomagać w miarę możliwości. Naszym celem jest wzrost samodzielności Uczestników Projektu, dlatego zapewniamy im różnego typu zajęcia teraputyczne i inne formy wsparcia. Najbardziej jednak lubimy te momenty, kiedy możemy wspólnie posiedzieć przy herbacie, porozmawiać, pośmiać się, a czasem nawet posłuchać niezwykłych historii rodzinnych naszych Uczestników.

Pierwszy miesiąc za nami...

06.09.2018

Informujemy, że w ramach projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” Uczestnicy/czki projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz indywidualnymi poradami prawnymi. Staramy się kompleksowo wspierać naszych Uczestników, aby przyczynić się do wzrostu ich samodzielności, poprawy sytuacji życiowej, a tym samym wyjścia z wykluczenia społecznego.

Ponadto cyklicznie organizowane są zebrania Opiekunów mieszkań z Uczestnikami danych mieszkań wspomaganych – treningowych, podczas których omawiane są zasady funkcjonowania mieszkań, sposób ich zarządzania oraz przygotowywane są harmonogramy sprzątania części wspólnych. Po miesiącu wspólnego funkcjonowania nasi Uczestnicy/czki  dosyć dobrze zintegrowali się i powoli zaczynają tworzyć społeczność. Oby tak dalej..

Lokatorzy już w mieszkaniach, czyli...pierwsze koty za płoty

17.08.2018

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze mieszkania wspomagane - treningowe zostały w pełni doposażone. Od sierpnia lokale sukcesywnie zajmowane są przez Uczestników projektu. Pierwsze informacje zwrotne, jakie otrzymujemy, napawają nas dumą i optymizmem. Mimo, iż naszym Uczestnikom zdarzają się lekkie potknięcia uważamy, że każdy zasługuje na drugą szansę i pomocną dłoń. Wierzymy, że wspólnymi siłami i ciężką pracą uda nam się wraz z Uczestnikami pokonać wiele trudności, z jakimi się zmagają.

UWAGA!
Osoby, które są zainteresowane 6-miesięcznym wsparciem w postaci mieszkania wspomaganego –  treningowego prosimy o kontakt z biurem projektu. Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Poniżej prezentujemy fotografie doposażonych mieszkań:

Rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” rozpoczęta

03.07.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań.

Zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje zajmujące się wykluczeniem społecznym i osobami wykluczonymi społecznie.

Zapraszamy do kontaktu!

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia psychologicznego i porad prawnych

08.05.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług wsparcia psychologicznego oraz porad prawnych w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 7.2.2 WRPO 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109593

Oferty należy składać do dnia 16.05.2018 r. Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Udział w debacie "Zamieszkaj w Poznaniu"

25.04.2018

24 kwietnia 2018 roku odbyła się interesująca debata "Zamieszkaj w Poznaniu" zorganizowana przez Miasto Poznań w ramach cyklu debat #Poznań2023, w której mieliśmy okazję uczestniczyć. Uczestnikami dyskusji byli: zastępca prezydenta Poznania Tomasz Lewandowski, dr Anna Górska i dr Sławomir Palicki z Katedry Inwestycji i Nieruchomości UE w Poznaniu, dr Jarosław Urbański oraz prof. Rafał Drozdowski, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego UAM w Poznaniu. W pierwszej części spotkania omówiono tematy dotyczące zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych poznaniaków, modernizacji i odnowy mieszkaniowego zasobu miasta oraz poszerzenia oferty mieszkaniowej Poznania. W drugiej części podjęto dyskusję z mieszkańcami miasta.

Przygotowanie mieszkań do projektu

20.03.2018

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że aktualnie jesteśmy na etapie poszukiwania i wyboru mieszkań do projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe", które będziemy w stanie dostosować do potrzeb grupy docelowej. Po dokonaniu wyboru 9 lokali mieszkalnych nastąpi szczegółowe określenie potrzeb i zakresu remontów niezbędnych do przeprowadzenia w mieszkaniach. Część mieszkań wymaga np. położenia wykładzin, malowania, położenia ścianek działowych czy też płytek w łazienkach. Dodatkowo pokoje dla uczestników zostaną częściowo umeblowane (stoły, kanapy, biurka), a kilka mieszkań zostanie wyposażone w materiały i zabawki edukacyjne dla dzieci: gry planszowe, klocki, materiały plastyczne (farbki, kredki, pisaki, bloki rysunkowe itd.).

Wstępnie wybraliśmy już 6 mieszkań i szukamy kolejnych. Oto kilka przykładowych zdjęć mieszkań, które już oglądaliśmy.

Spotkanie dotyczące uczestników projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań"

15.03.2018

7 marca br. w Urzędzie Miasta Poznań odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji, które działają na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Na spotkaniu przedstawiono ogólne informacje na temat projektu: "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań" oraz określono grupę docelową projektu.

Poruszono kwestie doboru uczestników do projektu oraz określono ścieżkę, którą każdy z uczestników musi przebyć, by ukończyć projekt. Zaprezentowano także formy wsparcia zaplanowane dla określonej grupy uczestników projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji takich jak: Monar, Caritas, Pogotowie Opiekuńcze oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Poznań.

„Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” - ruszamy z nowym projektem

13.03.2018

OPIS PROJEKTU:

W partnerstwie z Miastem Poznań rozpoczęliśmy realizację projektu miejskiego „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osobom tym zostanie zapewniony na okres 6 miesięcy pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w czasie realizacji projektu.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 1. Osoby wymagające opieki i usług asystenckich         
 2. Wielokrotnie wykluczeni społecznie     
 3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności       
 4. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego      
 5. Osoby długotrwale bezrobotne    
 6. Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończonym leczeniu w specjalistycznej instytucji  
 7. Osoby opuszczające pieczę zastępczą 
 8. Samotne matki, rodzice wykluczeni lub osoby niewydolne opiekuńczo

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem
 3. Trening umiejętności praktycznych takich jak:
 •          Indywidualny trening higieny
 •          Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych
 •          Indywidualny trening finansowy i zarządzanie mieszkaniem
 •          Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 1. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 2. Realizacja usług wspierających: socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych
 3. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
 4. Wsparcie uczestników projektu, których problemy związane z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wpływają na zaburzenia funkcji wychowawczych i generują powielanie niekorzystnych postaw w następnym pokoleniu.

Harmonogram działań:

 1. Marzec 2018 - czerwiec 2018 – remonty i dostosowanie mieszkań na potrzeby realizacji projektu.
 2. Kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – rekrutacja uczestników do projektu.

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
tel.: 61 642 94 46
e-mail:

Karolina Piotrowska - Kierownik Projektu
tel.: 730 250 210; e-mail: k.piotrowska@firs.org.pl

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH!

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Opis projektu: 

W partnerstwie z Miastem Poznań rozpoczęliśmy realizację projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań. Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH!