Lubuska Fabryka Biznesu


Województwo: lubuskie

Aktualności projektu:

Rekrutacja zakończona!

19.09.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została złożona wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, w związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostaje zamknięta rekrutacja oraz nabór formularzy. W najbliższych dniach rozpocznie się doradztwo badające predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności, następnie zostaną ocenione złożone formularze oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej lista osób zakwalifikowanych do projektu do etapu szkoleń.

 

UWAGA! Poszerzamy kryteria rekrutacji do projektu

09.09.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały zmienione kryteria rekrutacji do projektu "Lubuska Fabryka Biznesu". Już od dziś, 9 września br., zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenów wiejskich powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, żagańskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego. 

UWAGA!
Liczba miejsc jest ograniczona, więc zgłoś się już dziś i prowadź własną działalność!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Opis projektu: 

Projekt Lubuska Fabryka Biznesu jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1.

Biuro projektu:
ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200);
65-034 Zielona Góra,

tel. 570 305 563 (biuro w Zielonej Górze) lub 791 442 142 (siedziba główna w Poznaniu)
adres email: 

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2020-01-31

Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na obszarze wiejskim o podwyższonym wskaźniku bezrobocia tj. na terenie powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego województwa lubuskiego.
 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa 30 osób (24 Kobiet 6 Mężczyzn), osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami i 4 osób o niskich kwalifikacjach) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z obszarów wiejskich powiatów międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i krośnieńskim województwa lubuskiego przez objęcie ich wsparciem szkoleniowo-doradczym, umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej - przez min 25 osób (21 Kobiet 4 Mężczyzn) oraz objęcie tej grupy wsparciem pomostowym w okresie od 01.08.2018 do 31.01.2020 r.

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w projekcie: 30, w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn:

- osoby bez pracy powyżej 50 roku życia – 30 osób (24K,6M),

- osoby z niepełnosprawnościami - 3 osoby (2K,1M),

- osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ISCED 3) – 4 osoby (2K,2M).

Wykluczenia: do projektu nie będą przyjmowane osoby, które:

- kiedykolwiek otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt oferuje:

- wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do napisania biznesplanu oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

- dotacje w wysokości 22 500,00 zł,

- wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1340,00 zł wypłacane przez min. 6 miesięcy,

- wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej.

UWAGA!

Termin naboru: I kwartał 2019.

Ale jeśli masz pomysł na firmę i chcesz się realizować jako przedsiębiorca nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Być może ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
 

ZAPRASZAMY!
 

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 123 893,00 zł
 

Nasi Beneficjenci