Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Termin szkolenia

16.12.2021

Szanowni Państwo, 
szkolenie zawodowe pt. Makijaż pernamentny odbędzie się 17/12/2021 w godzinach 08:00-16:00. 
Adres: ul. Dmowskiego 111 lok 8, 60-204 Poznań. 
Z uszanowaniem, 
Zespół Fundacji

Szkolenie z pierwszej pomocy

29.07.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2021 r., ( od godziny 9:00-16:00) odbędzie się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej organizowane przez:

Centrum Szkoleniowo Usługowe Medaid Tomasz Liber

ul. Malwowa 37A
60-175 Poznań

W szkoleniu wezmą udział nasze ciocie: Ela, Patrycja, Klaudia i Patrycja.

Program i zakres szkolenia

1h zajęć teoretycznych
6h zajęć praktycznych

I. Część wstępna

 • jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • w jaki sposób ocenić stan poszkodowanego dziecka,
 • jak ocenić przytomność,
 • w jaki sposób udrożnić drogi oddechowe i sprawdzić oddech,
 • jak poszukiwać oznak krążenia,
 • o co należy zapytać poszkodowanego;
 • kiedy należy ewakuować poszkodowanego,
 • jak rozmawiać z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.

II. Rany i obrażenia ciała

 • jakie są zasady postępowania z ranami,
 • co oznacza pojęcie mechanizmu urazu,
 • jak postąpić w przypadku krwotoku z nosa,
 • co zrobić w obrażeniach różnych części ciała,
 • jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia,
 • jak postąpić z poszkodowanym porażonym prądem

III. Zatrzymanie krążenia u dzieci, resuscytacja krążeniowo – oddechowa

 • co to jest resuscytacja krążeniowo - oddechowa,
 • jak rozpoznać zatrzymanie krążenia,
 • jakie mogą być przyczyny zatrzymania krążenia,
 • czym jest automatyczny defibrylator zewnętrzny i kiedy go użyć.

IV. Nagłe stany zagrożenia życia

 • jak pomóc dziecku w gorączce,
 • co to jest odwodnienie i jak mu zapobiegać,
 • jak postąpić z poszkodowanym w napadzie drgawek,
 • co zrobić przy nagłym pogorszeniu się samopoczucia osoby chorej na cukrzycę,
 • jak udzielić pomocy w zatruciach,
 • co zrobić w przypadku napadu astmy oskrzelowej,
 • jak postąpić w przypadku wystąpienia objawów wstrząsu,
 • jak udzielić pomocy w zadławień

Ponadto na kursie zostaną omówione

 • różnice anatomiczne u dzieci,
 • aspekt komunikacji z dzieckiem,
 • podział dzieci ze względu na wiek,
 • aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy,
 • pojęcie łańcucha ratunkowego,
 • znaczenie czasu w stanie zagrożenia życia,
 • pierwsza pomoc psychologiczna.

https://kursyratownictwa.pl/kursy-pierwszej-pomocy/kurs-pediatryczny/

 

Terminy szkoleń

23.07.2021

Drodzy Uczestnicy, 
poniżej przedstawiamy terminy szkoleń:
1. Stylizacja paznokci: 02.08.2021-17.08.2021, ul. 3 Maja 47, Poznań.
2. Fryzjestwo: 26.07.2021-06.08.2021, al. Niepodległości 36, Poznań.
3. Opiekunka w żłobku: 26.07.2021-17.09.2021, ul. Półwiejska 23, Poznań
4. Pomoc nauczyciela w przeszkolu: 26.07.2021-17.09.2021, ul. Półwiejska 23, Poznań
Zajęcia od poniedziałku do piątku
Godziny 09:00-15:00
W załączeniu przekazujemy wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego, ktory należy złożyć po zakończeniu kursu. 
Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe , które miesięcznie wynosi 120%  zasiłku (1 489,00 zł) o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozdrawiamy, 
Zespół Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego
 

Plac zabaw

19.07.2021

Kiedy słonko mocno świeci, na dworze bawią się dzieci, 
Nasz plac zabaw zostały otwarty !!!

Dziękujemy Firmie Clean Masters za prace porządkowe i przygotowanie bezpiecznej nawierzchni dla naszych dzieci !

 

 

zapytanie ofertowe - fryzjerstwo - kurs uzupełniający

09.07.2021

Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu  (61-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: „Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP. 06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. Oferty należy przedstawić do dnia 15/07/2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail:

Żłobek Baśniowa Dolina

05.07.2021

Pierwsze miesiące mamy za sobą, na twarzach naszych maluszków coraz to więcej uśmiechów !
Zapraszamy na stronę FB naszego żłobka, codziennie relacjonujemy co się u nas dzieje !!
https://www.facebook.com/basniowadolina
 

Nasze ciocie

zapytanie ofertowe - stylizacja paznokci

30.06.2021

Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu  (61-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: „Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP. 06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. Oferty należy przedstawić do dnia 02/07/2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail:

zapytania ofertowe - kursy zawodowe

25.06.2021

Szanowni Państwo, 
Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu (61591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt:„Baśniowa Do lina utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP.
06.04.01 30 0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie akty wności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie
zamówienia według poniższych specyfikacji. Oferty należy przedstawić do dnia 02/07/2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60 591 Poznań, bądź na adres e mail:

Z poważaniem, 
Zespół Fundacji Inicjonowania Rozwoju Społecznego

Kadra Opiekuńcza żłobka Baśniowa Dolina

20.05.2021

Drodzy Rodzice
Przedstawiamy Wam naszą kadrę Opiekiuńczą  - czyli  jedynym słowem nasze ciocie. 
Jakie są? Na pewno są  troskliwe,  ciepłe, opanowane i uwielbiają swoją prace za możliwość towarzyszenia maluchom  w ich pierwszych  uśmiechach, krokach i osiągnięciach. rozwijają w nich pierwsze małe talenty i pasje. Ciocie w żłobki mają wykształcenie pedagogiczne i ukończyły kurs pierwszej pomocy pediatrycznej i oraz posiadają duże doświadczenie zawodowe w roli cioci jak również mam :)
Ciocie ( Klaudia, Patrycja, Ela, Patrycja, Justyna) w żłobku są odpowiedzialne ale stwarzają warunki aby dziecko mogło samodzielnie spróbować wszystkiego.... o ciociach moglibysmy napisać wiele ... ale poznajcie je w trakcie waszej przygody z żłobkiem i wtedy sami powiecie nam jakie jesteśmy.

 
 

zapytanie - pośrednictwo pracy

19.05.2021

Szanowni Państwo, 
Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu  (61-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: „Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP. 06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. Oferty należy przedstawić do dnia 25/05/2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail:

Z poważaniem, 
Zespół Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

19.05.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu  (61-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: „Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP. 06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji.

Oferty należy przedstawić do dnia 25/05/2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail: p.jurga@firs.org.pl

Z poważaniem,

Zespół Fundacji Inicjonowania Rozwoju Społecznego

 

REKRUTACJA

18.02.2021

 

Żłobek Baśniowa Dolina !

REKRUTACJA TRWA

Żłobek Baśniowa Dolina jest zlokalizowany przy ulicy Janickiego 22 w Poznaniu - powstał dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 ma obszarze Miasta Poznania, numer projektu RPWP.06.04.01-30-0014/19  

Opłata miesięczna ponoszona przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w ramach dofinansowania z projektu w okresie od 01.03.2021 do 30.11.2021 r wynosi miesięcznie 129,14zł.

W przypadku zainteresowania się ofertą naszego żłobka i chęci zapisania dziecka a zarazem chęcią udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza rekrutacyjnego

Kompletnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny

należy złożyć w Biurze Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

 (godziny otwarcia 8.30-15.30).

Dostarczony Formularz rekrutacyjny jest podstawą udziału w projekcie,
jednak jego z
łożenie nie gwarantuje miejsca dla dziecka. 

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego,

Adres: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Tel. 61 642 94 46  

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

OFERTA PRACY

18.02.2021
OFERTA PRACY
Żłobek Baśniowa Dolina poszukuje osoby na stanowisko OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ

Szukamy cioci, która posiada kwalifikacje zawodowe ( Opiekunki dziecięcej, Nauczyciela wychowania przedszkolnego, Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub osoby, która ukończyła kurs na opiekuna dziecięcego), ale przede wszystkim szukamy cioci przepełnionej pozytywną energią, z głową pełną kreatywnych pomysłów, uwielbiające zabawy z masami plastycznymi.

Osoby zainteresowane i spełniające wymienione kryteria prosimy o przesłanie CV.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Miejsce zatrudnienia: Żłobek Baśniowa Dolina, ul. Janickiego 22 Poznań
Dane kontaktowe: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Poznań ul. Hoża 1,
adres email:

lub

telefonicznie 61 642 94 46

Opis projektu: 

Opis projektu: 

Projekt:  ,,Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania”

RPWP.06.04.01-30-0014/19

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy

Działanie 6.4 Wsparcie Aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku prazy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Okres realizacji: 01.06.2020 do 28.02.2023

Obszar realizacji: województwo: wielkopolskie

Projektodawca: 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Biuro: ul. Hoża 1
60-567 Poznań
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00
Email: 

Tel: 61 642 94 46

Siedziba Żłobka Baśniowa Dolina
ul. Janickiego 22, Poznań

Cel projektu:

Cel główny to powrót na rynek pracy 33(30K3M) osób z obszaru Miasta Poznania wyłączonych z rynku pracy w związku z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 33 miejsc opieki żłobkowej na obszarze Miasta Poznania i objęcie działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej 17(16K1M) osób biernych zawodowo i bezrobotnych z wyżej wymienionej grupy w okresie 01.06.2020-28.02.2023

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 33 osób – rodziców / opiekunów dzieci w wieku do 3 roku życia, którzy są bezrobotnych oraz biernych zawodowo, ale również dla osób pracujących zamieszkujących na terenie Miasta Poznania

Grupa docelowa:

16(14Kobiet, 2 Mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3

17(16K1M) osób którzy ze względu na sprawowanie  opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 przerwały karierę zawodową i pozostają osobami niepracującym, bezrobotnymi, biernymi zawodowo lub przebywają na urlopie wychowawczym.

 

W ramach Projektu oferujemy wsparcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (bezpłatne dla uczestnika) wsparcie:

– w ramach zadania 1:  Adaptacja pomieszczeń żłobkowych i przygotowanie placu zabaw dla dzieci z Żłobka Baśniowa Dolina

– w ramach zadania 2: Doposażenie pomieszczeń żłobkowym w tym zakup całego wyposażenia i środków trwałych

– w ramach zadania 3: Realizacja wsparcia związanego z usługami opieki nad dziećmi do lat  3

– w ramach zadania 4: Szkolenia dla kadry zatrudnionej w żłobku

– w ramach zadania 5: Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania oraz indywidualne – doradztwo zawodowe dla 17 os. w wymiarze 6 spotkań łącznie 6h na osobę.

– w ramach zadania 6: Szkolenia zawodowe dla 16 osób w tym 9 os. szkolenia kończą się uzyskaniem kwalifikacji.

– w ramach zadania 7: Staże zawodowe

– w ramach zadania 8: Pośrednictwo pracy

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Projektodawcy  oraz w biurze projektu

Kwota dofinansowania projektu z UE: 971 630,99

 

Nasi Beneficjenci