Aktualności

Pośrednictwo pracy w ramach projektu "Wykwalifikowane Wielkopolanki"

09.08.2018

Projekt ,,Wykwalifikowane Wielkopolanki”, RPWP.06.02.00-30-0066/15 realizowany przez Marlena Iskierka Szkolenia Advice w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Europejską Grupą Szkoleniowo-Doradczą sp. z o.o., którego celem jest wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej u 70 kobiet powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego aktualnie oferuje zakwalifikowanym uczestniczkom indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Czytaj więcej

Wielkopolski Patent na Biznes - listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania

09.08.2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" zostały opublikowane wstępne listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w podziale na kobiety i mężczyzn. Szczegóły dostępne pod linkiem: http://patent.fipi.pl/aktualnosci.html

Czytaj więcej

Druga edycja zajęć w ramach projektu "W kierunku Paideii" już od września!

07.08.2018
Projekt: W kierunku Paideii

Informujemy o rozpoczęciu 2 edycji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z matematyki, zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z matematyki, zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, z warsztatów rozwoju postaw przedsiębiorczych i asertywnych.

Czytaj więcej

Doposażenie pracowni szkolnych

01.08.2018
Projekt: Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Informujemy, że w ramach projektu "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" zostało zrealizowane doposażenie pracowni matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej i logopedycznej.

Czytaj więcej

Wielkopolski Patent na Biznes - konsultacje

16.07.2018

Informujemy, iż w dniu 17 lipca br. odbędzie się dodatkowy dyżur w zakresie konsultacji biznesplanów dla osób, które po zrealizowanych 3 spotkaniach nadal wymagają wsparcia. Gotowość do dodatkowego spotkania należy zgłosić wysyłając wiadomość na adres: kontakt@patent.fipi.pl.

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” rozpoczęta

03.07.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań. Zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje zajmujące się wykluczeniem społecznym i osobami wykluczonymi społecznie.

Czytaj więcej

Doposażenie pracowni szkolnych

03.07.2018
Projekt: W kierunku Paideii

Informujemy, że w ramach projektu "w kierunku Paideii" zostało zrealizowane doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej.

Czytaj więcej

Stypendia dla ucznów w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju"

28.05.2018
Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju" wsparciem stypendialnym w wysokości 400 zł/m-c zostało objętych 19 uczniów. Gratulujemy stypendystom!

Czytaj więcej

Kursy dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych rozpoczęte...

23.05.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

W ramach zajęć z rozwoju kompetencji kluczowych dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie" (projekt nr RPDS.10.02.01-02-0020/17), rozpoczęły się zajęcia z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT - weekend majowy

27.04.2018

Informujemy, że w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2018 roku Fundacja będzie nieczynna. Zapraszamy ponownie od poniedziałku 7 maja br. w godz. 8:00 - 16:00.

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci