Pilscy Liderzy Logistyki


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Harmonogramy form wsparcia

27.02.2023

Publikujemy harmonogramy form wsparcia dla Uczniów w miesiącu marcu i kwietniu. Działania projektu idą bardzo sprawnie, dlatego w kwietniu odbędą się ostatnie zajęcia zaplanowane dla Uczniów.

Harmonogramy form wsparcia

06.02.2023

Publikujemy harmonogramy form wsparcia dla Uczniów w miesiącu lutym.

Harmonogramy form wsparcia

05.01.2023

Publikujemy harmonogramy form wsparcia dla Uczniów w miesiącu sytczniu.

Staże uczniowskie

02.01.2023

Od dziś do końca miesiąca będą realizowane staże uczniowskie w lokalnych firmach z branży logistycznej. Dzięki stażom Uczestnicy/czki projektu zdobędą wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu, która jest niezbędna przy podjęciu zatrudnienia po ukończeniu kształcenia. Poniżej zostaje zamieszczony komplet dokumentów stażowych dla Uczniów oraz pracodawców. 

Harmonogramy form wsparcia

01.12.2022

Publikujemy harmonogramy form wsparcia dla Uczniów w miesiącu grudniu.

Harmonogramy form wsparcia

31.10.2022

Publikujemy harmonogramy form wsparcia dla Uczniów w miesiącu listopadzie. 

doposażenie pracowni logistycznej

28.10.2022

Pracownia logistyczna stworzona w ramach projektu już działa! Od dziś uczniowie mogą korzystać z najnowszego sprzętu zakupionego ze środków projektu. W skład wyposażenia wchodzą terminale bezprzewodowe wraz z licencjami, licencje systemu informatycznego z klasy WMS (Warehouse Management System -systemu zarządzania magazynem), a także podręcznik obsługi w wersji elektronicznej oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania pracowni logistycznej tj. drukarka kodów kreskowych, drukarka laserowa, projektor oraz zestaw plansz do logistyki. Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania oraz użytkowania wskazanych urządzeń i systemów, aby sprawnie przekazywać wiedzę z zakresu logistyki. Najnowszy sprzęt pozwoli uczniom zdobywać wiedzę w pracowni odwzorowującej w 100% obowiązki, które będą wykonywać na rynku pracy w zawodzie logistyka.

Szkolenia logistyczne

27.10.2022

W dniu dzisiejszym 4 nauczycieli szkoły objętej działaniami projektu rozpoczyna realizację pakietu e-szkoleń logistycznych - dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie technik logistyk. Zdobyte kwalifikacje pozwolą podnieść wiedzę z zakresu logistyki, która następnie zostanie przekazana uczniom szkoły.

Kurs spedytora

24.10.2022

W dniu dzisiejszym nauczyciel szkoły objętej działaniami projektu rozpoczyna kurs spedytora - specjalista ds. transportu i logistyki. Zdobyte kwalifikacje pozwolą podnieść wiedzę z zakresu logistyki, która następnie zostanie przekazana uczniom szkoły.

Harmonogramy form wsparcia

19.09.2022

Zamieszczamy harmonogram pierwszych form wsparcia realizowanych dla Uczniów we wrześniu i październiku. 

Opis projektu: 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Centrum Kształcenia "Nauka" sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu "Pilscy Liderzy Logistyki"
Data rozpoczęcia projektu 2022-03-01
Data zakończenia projektu 2023-06-30

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród minimum 32 (12K20M) uczniów/ennic i 5 (3K2M) nauczycieli/lek kierunku Technik Logistyk w Technikum Zawodowym porowadzonym przez Centrum Kształcenia "Nauka" w Pile poprzez objęcie wsparciem 40 (15K25M) uczniów zajęciami i kursami zawodowymi i zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego), indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym, przeprowadzeniem staży uczniowskich dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami, doposażenie 1 pracowni kształcenia praktycznego i objęcie 5 (3K2M) nauczycieli/ek kształcenia zawodowego szkoleniami i kursami w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023 r.

Kwota dofinansowania 381 092,63 zł

Nasi Beneficjenci